Hop til indhold

Børn og unge skal være dygtige til at færdes digitalt og afkode farer på nettet.

Med den kommende nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi tager regeringen initiativ til at gøre børn og unge dygtigere til at begå sig i en digitaliseret verden, hvor data- og it-sikkerhed er en voksende risikofaktor.

- I en verden, der kun bliver mere digital, er det afgørende, at børn og unge får en bedre digital dømmekraft og bliver klædt på til trygt at bruge de digitale medier og forudsige farer, hvis de opstår. Derfor ruster vi nu både børn og unge til at begå sig i den digitale verden, og vi opkvalificerer lærere og undervisere, så de bedre kan undervise i data og it-sikkerhed, siger innovationsminister Sophie Løhde (V).

I en verden, der kun bliver mere digital, er det afgørende, at børn og unge får en bedre digital dømmekraft og bliver klædt på til trygt at bruge de digitale medier...

- Sophie Løhde

Initiativet er ét af flere initiativer i regeringens nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi, som skal øge samarbejdet mellem myndigheder og virksomheder, hæve kompetencerne og gøre det trygt for borgerne at være en del af et digitalt samfund.

Både folkeskoler, gymnasier og universiteter skal fremover undervise eleverne i, hvordan man færdes sikkert på nettet, passer på sine data og bliver opmærksom på digitale farer på internettet.

- Det digitaliserede samfund rummer et utal af nye muligheder, men det stiller også store krav til os som forbrugere og borgere. Tidligt og gennem uddannelsessystemet skal børn og unge derfor rustes til at begå sig sikkert i en digital verden. De skal lære at være kildekritiske og afkode potentielle farer på nettet. Med cyberstrategien giver vi blandt andet underviserne et kompetenceløft, så de kan hjælpe eleverne til at modstå digitale trusler, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

... skal børn og unge derfor rustes til at begå sig sikkert i en digital verden. De skal lære at være kildekritiske og afkode potentielle farer på nettet.

- Merete Riisager

Samtidig skal lærere og undervisere have styrket deres kompetencer i at undervise i digital dømmekraft, dataetik og it-sikkerhed. Ligesom der lanceres en kampagne rettet mod børn og unge om god digital adfærd og sikkerhed på nettet.

- Cybersikkerhed er afgørende for sikkerheden i vores digitaliserede samfund. Derfor styrker vi efter- og videreuddannelsesmulighederne for undervisere, vi afsætter flere midler til teknologisk forskning, som blandt andet kan gå til forskning i it-sikkerhed. Vi styrker også kompetencerne på området ved at udvikle valgfagspakker i cyber- og informationssikkerhed på erhvervsakademierne, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

Cybersikkerhed er afgørende for sikkerheden i vores digitaliserede samfund...

- Tommy Ahlers

Forskning på området skal også give mere kvalificeret undervisning i cybersikkerhed på uddannelsesinstitutionerne og spiller dermed også en vigtig rolle i at klæde fremtidens børn og unge bedst muligt på med de fornødne færdigheder, som efterspørges af virksomhederne.

Initiativet består af fire indsatser:

  • Styrkede digitale kompetencer: Både i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne skal der udvikles nyt undervisningsmateriale, laves events og undervisningsmoduler om it-sikkerhed, som skal styrke de digitale kompetencer hos børn og unge.
  • Styrket efteruddannelse: Lærere og undervisere skal have et kompetenceløft og tilbydes informations- og læringsforløb.
  • Kampagne rettet mod børn og unge: Kampagnen skal gøre børn og unge mere bevidste om it-sikkerhed og god digital adfærd.
  • Øget fokus på håndtering af data på undervisningsinstitutioner: Der skal fokus på håndtering af data, eksempelvis på folkeskoler.