Hop til indhold

Hvad kan en erhvervsuddannelse egentlig bruges til? Er det ikke ret nemt at tage en erhvervsuddannelse? Er det ikke kun hårdt fysisk arbejde til en lav løn? Og kan man overhovedet læse videre efter en erhvervsuddannelse? Undervisningsminister Merete Riisager ønsker at komme af med fordomme og myter om erhvervsuddannelserne og udbrede kendskabet til en erhvervsuddannelses mange muligheder. Til det beder hun elever fra erhvervsuddannelserne om hjælp. Derfor inviterer ministeren erhvervsuddannelseselever til at søge om at komme med i ministerens nye eud-/eux-elevpanel. Her vil eleverne kunne komme med gode råd til ministeren om alt fra ungemiljøet på skolerne, sammenhængen mellem teori og praksis i hverdagen, og hvad eleverne ellers mener, der er behov for at sætte på dagsordenen. 

”Der er næsten ubegrænsede muligheder med en af de 105 erhvervsuddannelser i bagagen. Men det ved alt for få, og derfor bliver de i alt for høj grad valgt fra. Eud-aftalekredsen har et ambitiøst mål om, at mere end hver fjerde ung skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen i 2025. Jeg har simpelthen brug for gode ideer fra dem, der kender eud og eux allerbedst, nemlig de elever, der gå på uddannelserne. Min forhåbning er, at elevpanelet kan fortælle, hvor skoen trykker, og hvad vi kan gøre bedre for at skabe et mere attraktivt billede af erhvervsuddannelserne. Derfor håber jeg, at rigtig mange erhvervsuddannelseselever har lyst til at være med i elevpanelet,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

For at komme i betragtning som medlem af panelet skal du sende enten en skriftlig ansøgning eller optage en videoansøgning og sende den til elevpanel@uvm.dk.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Navn, alder, uddannelse og uddannelsessted
  • Motivation for at søge – hvad kan du bidrage til panelet med

Det er ambitionen, at et elevpanel skal sammensættes bredt – både med hensyn til uddannelser, som eleverne er i gang med, og geografisk repræsentation fra hele landet. Panelet ventes at bestå af op til 15 elever, og det er planlagt, at elevpanelet skal mødes fire gange inden for det næste år. Til hvert møde vil eleverne ud over at komme med forslag også blive præsenteret for enten spændende virksomhedsbesøg eller oplæg, som kan give panelet inspiration. Undervisningsministeriet vil refundere elevpanelets medlemmers eventuelle udgifter til tranport med videre til at deltage i elevpanelets møder inden for statens regler. Der ydes ikke lønkompensation.

Undervisningsministeriet skal modtage ansøgningerne senest søndag den. 27. maj 2018, og første møde forventes at blive afholdt før sommerferien.