Hop til indhold

Mange kommuner har ikke en systematisk praksis i forhold til opfølgning på elever med langtidsfravær, som reelt ikke modtager undervisning i lange perioder. Det sker, blandt andet fordi praksis omkring fraværsregistrering varierer. Det viser en ny undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Undervisningsministeriet. Undersøgelsen ser blandt andet på kommuner og skolers indsats i forhold til fravær og sygeundervisning.

”Hvis kommunen ikke følger tæt med i, hvilke og hvor mange elever som reelt ikke modtager undervisning, er det meget svært at sætte ordentligt ind. Vi vil sammen med parterne se på, hvordan vi kan hjælpe kommuner og skoler til en bedre systematik med opfølgning på fraværsproblemer. Det er en afgørende forudsætning for, at vi kan hjælpe børn, som i dag risikerer at få et fagligt og socialt efterslæb,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Hvis en elev er fraværende fra skole på grund af sygdom, skal skolen kontakte hjemmet for at vurdere, om der er behov for sygeundervisning. Sygeundervisning sikrer, at eleverne ikke får et fagligt efterslæb, hvis de er syge i en længere periode. Undersøgelsen indikerer, at skolerne oplever udfordringer med at tilbyde sygeundervisning i hjemmet. Typiske udfordringer i forhold til sygeundervisning i hjemmet er fx manglende samarbejde med hjemmet, psykiske udfordringer som angst og depression og prioritering af de nødvendige ressourcer.

I undersøgelsen er der også afdækket omfanget af hjemmeundervisning. Rambøll estimerer, at 475 børn modtog hjemmeundervisning i skoleåret 2016/2017. Samtidig viser undersøgelsen, at alle kommuner overholder deres tilsynsforpligtelse.

På baggrund af undersøgelsen vil Undervisningsministeriet gå i dialog med parterne omkring folkeskolen for at se på, hvad der i fællesskab kan gøres for at styrke den lokale indsats i forhold til fravær og sygeundervisning.