Hop til indhold

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål og gøre de 3170 færdigheds- og vidensmål vejledende. Efterfølgende nedsatte undervisningsminister, Merete Riisager, i oktober 2017 en rådgivningsgruppe, der skal rådgive ministeren og Undervisningsministeriet om implementeringen af ændringerne i Fælles Mål.

Rådgivningsgruppen er nu kommet med et bud på, hvordan Fælles Mål kan anvendes i tilrettelæggelsen af undervisningen i folkeskolen uden at blive unødigt begrænsende og hæmmende for den didaktiske og pædagogiske frihed. Gruppens anbefalinger tager udgangspunkt i fem pejlemærker:

  • Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler
  • Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål
  • Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven
  • Faglige mål som central didaktisk kategori
  • Styrkelse af den professionelle dømmekraft

Undervisningsminister Merete Riisager glæder sig over rådgivningsgruppens arbejde.

”Vores skoler og dygtige lærere skal have frihed til at levere levende undervisning af høj kvalitet. Jeg ser rådgivningsgruppens pejlemærker som et godt udgangspunkt for at udvikle en ny praksis, hvor didaktisk frihed, pædagogisk ekspertise og professionel dømmekraft står centralt. Nu skal skolerne og lærerne lokalt tage fat i de her anbefalinger, hvis ændringerne skal kunne mærkes i den enkelte skoles hverdag og for eleverne i folkeskolen,” siger hun.

Rådgivningsgruppen består af lærere, ledere, videnspersoner og repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Børne- og Kulturchefforeningen samt Skolelederforeningen.

Frem mod skoleåret 2019/20 vil der blive gennemført et mere omfattende arbejde med at revidere læseplaner og undervisningsvejledninger. Til dette arbejde har Undervisningsministeriet nedsat skrivegrupper inden for fagene/fagblokkene, som inden for rammerne af Fælles Mål og anbefalingerne fra Rådgivningsgruppen skal udarbejde reviderede bud på læseplaner og undervisningsvejledninger.