Der er stor forskel på, hvordan lokale undervisningsplaner på erhvervsuddannelserne (LUP) anvendes i praksis af lærere og elever. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Undersøgelsen peger også på, at selv om skolerne gør et omfattende arbejde med de lokale undervisningsplaner, fungerer de ikke nødvendigvis for de elever og lærere, som skal bruge dem. 

Den lokale undervisningsplan skal vise, hvordan den enkelte skole har valgt at omsætte de rammer, der gælder for uddannelserne til konkret undervisning. Planen er den enkelte skoles dokumentation for den planlagte undervisning, og i den beskriver skolen, hvordan indholdet i undervisningen og fagene er planlagt på skolen. Den indeholder også en bedømmelsesplan og et bedømmelsesgrundlag. Skolerne skal udarbejde en lokal undervisningsplan for hver af skolens uddannelser og hver af skolens forløb. De mange temaer, der skal indgå i LUP og de mange målgrupper, den henvender sig til, betyder ifølge undersøgelsen, at en plan for det enkelte uddannelsesforløb er over 100 sider på mange skoler.

”Lokale undervisningsplaner er tænkt som et værktøj, der skal hjælpe skolerne. Men konklusionerne i undersøgelserne peger mere i retning af, at de giver unødvendigt meget bureaukrati og papirarbejde, som alligevel ikke gør den forskel for elever og lærere, som det var tiltænkt. Derfor vil jeg gerne se nærmere på, om vi kan forenkle kravene og sikre en mere smidig og meningsfuld proces for skolerne.” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

Den lokale undervisningsplan (LUP) 

LUP er den enkelte skoles dokumentation for den planlagte undervisning. Her beskriver skolen, hvordan indholdet i undervisningen og fagene i detaljer planlægges. Kravene til LUP fremgår af § 45 og § 46 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne og LUP’en skal foreligge inden undervisningen begynder og være tilgængelig på skolens hjemmeside. LUP’en skal jævnligt opdateres, både når der er nye regler for uddannelserne, og når der viser sig andre behov for fornyelse af undervisningen.

Om undersøgelsen
Rapporten er baseret på interview og workshops med udvalgte uddannelsesledere, kvalitetsmedarbejdere og lærere på seks udvalgte skoler, som dækker 16 uddannelsestilbud.