Hop til indhold

Virksomhederne savner overskuelig information om, hvordan man får en elev, og hvad det koster. Det viser indsigter fra en afdækning lavet for ministeriet af praktikpladskonsulenter og virksomheders informationsbehov. Dertil kommer, at processerne med at få en elev, information og regler varierer fra erhvervsuddannelse til erhvervsuddannelse.

Det nye materiale, håber jeg, gør processen nemmere og fordelene ved at have elever klarere for virksomhederne

-Merete Riisager

Blandt andet derfor lancerer Undervisningsministeriet nye informationsmaterialer til det praktikpladsopsøgende arbejde herunder et digitalt værktøj, så indgangen til informationer samles ét sted.

”Virksomheder skal selvfølgelig løfte deres del af ansvaret med at uddanne eleverne på erhvervsuddannelser, men vi har også en opgave med at gøre processen så nem og ubureaukratisk som muligt. Jeg har tidligere inviteret repræsentanter fra sektoren til at fortælle om barrierer ved at tage elever for, at vi kan løse udfordringerne for virksomhederne. Det nye materiale, håber jeg, gør processen nemmere og fordelene ved at have elever klarere for virksomhederne” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Materialerne består af publikationer om, hvordan en virksomhed ansætter en elev og kommer også ind på arbejdsdagen, ansvar, økonomi og typer af uddannelsesaftaler på tværs af de mange erhvervsuddannelser. Der er også lavet korte film med virksomheder fra fem forskellige brancher, der kommer med deres oplevelser med at have en elev, og en praktikpladskonsulent fra en skole, som fortæller om, hvordan man kan få en elev. Endelig skal et nyt digitalt værktøj ”Fire trin til en elev” samle relevant information for virksomheden i forhold til at få ansat en elev fra en valgt uddannelse på baggrund af fem spørgsmål til virksomheden.

Alle materialerne og det digitale værktøj kan findes på uvm.dkpraktikpladsen.dk samt på Danmarks læringsportal EMU.dk.

Materiale

Materialerne er udviklet som led i trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser fra august 2016 i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, arbejdsmarkedets parter, skole-, lærer og elevorganisationer.

Aftalen indeholder en fælles målsætning om, at der årligt skal skabes flere praktikpladser - stigende mod mindst 8.000-10.000 flere praktikpladser årligt end i 2016. Derfor er det besluttet, at der skal ske en professionalisering af det praktikpladsopsøgende arbejde blandt andet ved at udvikle et fælles koncept og materiale for den praktikpladsopsøgende indsats. Læs mere om aftalen på www.uvm.dk/trepart2