Hop til indhold

I aftalen om kommunernes økonomi for 2014 var der enighed om, at kommunerne skulle løfte kompetencedækningen blandt undervisere i folkeskolen, så mindst 90 procent af undervisningen i skoleåret 2018/19 bliver varetaget af undervisere, der har undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer til at undervise i det pågældende fag. Målet er at opnå fuld kompetencedækning i 2020, hvilket vil svare til, at 95 procent af undervisningstimerne skal varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer.

I skoleåret 2017/18 svinger kompetencedækningen på kommuneniveau fra 92,8 procent til 66,1 procent (figur 1). 18 kommuner har allerede nået det politiske delmål for næste skoleår på 90 procent kompetencedækning. 70 kommuner har øget deres kompetencedækningsgrad siden sidste år, mens 26 kommuner er gået tilbage. To kommuner har en uændret kompetencedækningsgrad.

Figur 1: Flere end 7 ud af 10 kommuner har øget kompetencedækningsgraden i forhold til sidste år.

Figur 1: Flere end 7 ud af 10 kommuner har øget kompetencedækningsgraden i forhold til sidste år. Danmarkskort med overblik over kompetencedækningsgrad.

Kompetencedækning

Kompetencedækning er defineret som andelen af planlagte undervisningstimer, der varetages af undervisere med kompetenceniveauerne ’undervisningskompetence’ og ’tilsvarende kompetencer’ i forhold til det samlede timetal. Der er anvendt følgende definitioner:

  • At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen.
  • At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse.