Hop til indhold

Folketinget har vedtaget en ændring af friskoleloven, som indebærer, at frie grundskoler skal godkendes, inden undervisningen kan begynde. Ændringen skal være med til at sikre, at frie grundskoler forbliver frie og uafhængige, og modvirke, at der oprettes frie grundskoler, der ikke kan forventes at opfylde frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet i friskoleloven.

Lovændringen udspringer af den aftale, der blev indgået den 7. november 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket tilsyn med de frie grundskoler. Et element i aftalen er, at en ekstern arbejdsgruppe skal komme med ideer og input til godkendelsesordningen.

Arbejdsgruppen, som nu er klar med sine anbefalinger, peger blandt andet på, at initiativkredsen bag en ny skole skal underskrive en erklæring. Den skal indeholde en række udsagn, der indikerer, at skoleinitiativet er baseret på en intention om at ville opfylde frihed og folkestyre- og uafhængighedskravet. Arbejdsgruppen anbefaler også, at initiativkredsen bliver pålagt at besvare en række spørgsmål, som belyser, om skoleinitiativet er baseret på en intention om at ville opfylde frihed og folkestyre- og uafhængighedskravet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil så herefter skulle evaluere svarene, og hvis de giver anledning til bekymring, skal initiativkredsen indkaldes til en uddybende samtale.

”Frie grundskoler skal være frie og uafhængige. Arbejdsgruppens anbefalinger, som jeg har drøftet med aftalekredsen, giver gode og velbegrundede bud på, hvordan vi kan modvirke, at der bliver oprettet frie grundskoler, der ikke vil opfylde frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet. Jeg vil nu se nærmere på anbefalingerne, herunder på mulighederne for en konkret udmøntning i praksis,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Arbejdsgruppen er udpeget af undervisningsministeren og består af følgende personer: 

  • Sognepræst ved Skt. Pauls Kirke, cand.theol., ph.d. Kathrine Lilleør
  • Vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson, Justitia
  • Skoleleder for Sct. Joseph Søstrenes Skole Georg Høhling
  • Professor MSO Thomas Hoffmann, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Undervisningsminister Merete Riisager har i dag sendt arbejdsgruppens rapport til Folketingets Undervisningsudvalg.

Læs anbefalinger fra arbejdsgruppen om godkendelse af frie grundskoler (pdf).