Hop til indhold

Puljen til medfinansiering af digitale læremidler har betydet, at kommunerne siden 2012 kunne få medfinansieret 50 pct. af deres udgifter til digitale læremidler op til et tilskudsloft baseret på antallet af elever i kommunernes skoler. Og det er en mulighed, som kommunerne i meget høj grad har benyttet sig af.

En ny opgørelse fra Undervisningsministeriet viser, at kommunerne i 2017 har fået 44,8 mio. kr. udbetalt i tilskud ud af de i alt 45 mio. kr., der var afsat til puljen til medfinansiering af digitale læremidler. Det er den højeste udnyttelsesgrad siden puljens etablering i 2012. 

Kommunerne har foretaget betydelige indkøb i digitale læremidler. Det vidner både den store efterspørgsel efter puljemidler og det faktum, at mange kommuner indkøber flere læremidler, end de kan få tilskud til. I alt er 325 mio. kr. blevet brugt fra puljen fra 2012 til og med 2017 med det formål at stimulere efterspørgslen efter digitale læremidler og sætte skub i markedet, så der udvikles flere digitale læremidler af høj kvalitet.

Puljen til medfinansiering af digitale læremidler er en del af den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen, 2012-2017, som evalueres eksternt fra efteråret 2017 frem mod sommer 2018. Evalueringen har fokus på anvendelsen af læringsplatforme og digitale læremidler i folkeskolen og bl.a. også betydningen af puljen til medfinansiering digitale læremidler. 

Fakta

Medfinansieringspuljen er en del af den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen, hvor staten afsatte 500 millioner kroner i perioden 2012-2017 til styrket anvendelse af it i folkeskolen. 
Indsatsen har blandt andet haft til formål at medvirke til at gøre it og digitale læremidler til en mere naturligt integreret del af undervisningen. Dette ved at bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler gennem midler afsat til at medfinansiere kommunernes indkøb af digitale læremidler. 
I 2017 var der afsat 45 mio. kr. til denne medfinansieringspulje. Kommunerne kunne ansøge om tilskud fra puljen til indkøb foretaget i 2017 frem til den 9. februar 2018. 2017 var sidste år med mulighed for tilskud fra puljen.