Hop til indhold

I oktober 2017 indgik aftalekredsen en ambitiøs aftale om bedre veje til uddannelse og job (FGU-reformen), som skal bane vejen for, at alle unge får et liv med uddannelse og job. Aftalen skal være med til at sikre, at flere unge i højere grad bliver rustet til at være herre i eget liv og indgå på arbejdsmarkedet og i samfundslivet. Det skal blandt andet ske ved at oprette den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), som åbner dørene første gang i sommeren 2019.

I forbindelse med FGU-reformen forpligtede aftalepartierne sig til i fællesskab at finde penge til den udestående finansiering af reformen på henholdsvis 52,5 millioner kroner i 2019 og 110 millioner kroner i 2020 og frem. Nu er aftalepartierne - regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti nået til enighed om finansieringen for det første år med FGU i 2019.

Aftalekredsen har drøftet forskellige finansieringsmodeller og er blevet enige om følgende model:

  1. Nedjustering af undervisningstaxameteret til fjernundervisning på de almene voksenuddannelser og ungdomsuddannelser fra 80 procent i dag til 75 procent i 2019 og frem.
  2. Nedjustering af undervisningstaxameteret til fjernundervisning på AMU fra 100 procent i dag til 75 procent i 2019 og frem.
  3. Justering af markedsføringsudgifter på almene gymnasier, almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser.

Ovenstående initiativer træder i kraft den 1. januar 2019.

Enhedslisten, som ellers bakkede op om FGU-aftalen, har ikke kunnet tilslutte sig finansieringsaftalen og udtræder derfor af aftalekredsen. Partiet har ved 3. behandlingen af FGU-lovforslagene den 29. maj 2018 stemt for lovforslagene om oprettelsen af en ny Forberedende Grunduddannelse og en kommunal indsats for unge under 25 år ligesom folketingets øvrige partier.