En ny analyse af markedet for digitale læremidler på ungdomsuddannelserne viser, at der i sektoren er en velvilje til at anvende og udvikle digitale læremidler. Langt de fleste af underviserne giver udtryk for, at de vil anvende digitale læremidler i samme eller højere grad i fremtiden. Leverandørerne er glade for både danskernes velfungerende digitale kommunikation med det offentlige samt den danske digitale infrastruktur, fx UNI-Login. Især udenlandske leverandører mener, at den digitale infrastruktur og danskernes anvendelse af den er en vigtig del af deres overvejelser om at ekspandere til det danske marked. 

Det er meget vigtigt for mig, at vi sørger for, at lærerne har adgang til et bredt udvalg af både danske og udenlandske digitale læremidler i høj kvalitet.

-Merete Riisager

Men selvom der er velvilje i sektoren og gode strukturelle forudsætninger, så peger undersøgelsen også på, at markedet fortsat er lille, og at der er en række barrierer for at opnå fuld overensstemmelser mellem udbud og efterspørgsel. Der er derfor stadig behov for nogle fokuserede indsatser på tværs af sektoren. 

Digitale læremidler anvendes oftest og mest integreret i undervisningen på de erhvervsgymnasiale uddannelser, hvor over 60 procent af de adspurgte undervisere på hhx og 50 procent på htx kun eller primært anvender digitale læremidler i deres undervisning. Det samme er eksempelvis tilfældet for kun 25 procent på stx, hvorimod det på erhvervsuddannelserne gælder for over 40 procent. 

”Jeg er rigtig glad for, at der er interesse og gode forudsætninger for at arbejde videre med, hvordan digitale læremidler kan bruges bedst muligt i undervisningen. Det er meget vigtigt for mig, at vi sørger for, at lærerne har adgang til et bredt udvalg af både danske og udenlandske digitale læremidler i høj kvalitet. Analysen kommer med nogle interessante forslag til dette, som ministeriet nu vil arbejde videre med,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Analysen er lavet på baggrund af allerede eksisterende data, en spørgeskemaundersøgelse og interviews med markedets aktører, blandt andet institutioner, forlag og leverandører af platforme.