Hop til indhold

Som led i reformen om det forberedende område, der blev indgået af samtlige af folketingets partier i efteråret 2017, skal der oprettes omkring 90 skoler. Skolerne skal organiseres i 25-30 statsligt selvejende institutioner med hver deres dækningsområde. Den lokale opgave med at etablere dækningsområder og udpege forslag til institutions- og skoleplaceringer sættes officielt i gang 1. februar. Arbejdet med at indstille, drøfte og beslutte dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer skal være afsluttet inden sommerferien. Undervisningsminister Merete Riisager har udpeget Per B. Christensen til at understøtte arbejdet.

”Per B. Christensen bidrager med indgående indblik i uddannelsesverdenen. Han har en stor forståelse for den kommunale virkelighed og erfaring med institutionelle forandringer blandt andet fra deltagelse i KL’s embedsmandsgruppe med kommunalreformen. Han vil kunne bidrage til at skabe de nødvendige lokale kompromisser mellem uddannelsesinteressenter og kommuner. Derfor er han et oplagt valg til posten,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

En bred kreds af Folketingets partier indgik i efteråret en aftale om en reform af det forberedende område, FGU’en, der skal styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en erhvervsskole eller gymnasiet efter grundskolen. Det er kommunerne (Kommune Kontakt Råd, KKR), der under inddragelse af de lokale VUC’er, produktionsskoler og erhvervsskoler udarbejder forslag til dækningsområder og placering af skoler. Forslagene forelægges aftalekredsen bag FGU-reformen, og undervisningsministeren træffer derefter beslutning om etablering af dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer.

Per B. Christensen stoppede i juni 2017 som direktør i Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved Kommune efter næsten 20 år på posten. Fra 2001 – 2009 var han formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) i samme periode medlem af KL’s embedsmandsgruppe om kommunalreformen og kvalitetsreformen. Per B. Christensen er formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser og medlem af vurderingsudvalget i A. P. Møllerfonden vedrørende folkeskoledonationen (siden 2014).