Bruxelles danner i dag rammen om det første EU-politiske topmøde om uddannelse af sin art. Undervisningsminister Merete Riisager deltager sammen med en række af sine europæiske kolleger i mødet og har et indlæg i en paneldebat med titlen "To teach or not to teach Entrepreneurship, is it still a question?"

"Det er altid interessant og brugbart at drøfte undervisningspolitik med mine kolleger i andre europæiske lande, der jo står med mange af de samme udfordringer med at hæve det faglige niveau, styrke entreprenørskabet og integrere indvandrere i et vestligt skolesystem. Det og meget andet glæder mig jeg mig til at diskutere,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Topmødets udgangspunkt er blandt andet de seneste PISA-resultater fra 2015, der viser, at udviklingen på europæisk plan går den forkerte vej i forhold til at løfte de fagligt svage elever. På dagsordenen er også bekæmpelse af radikalisering og inkludering af marginaliserede unge.