Hop til indhold

Demokratiet er i konstant proces. Det formes og forbedres af borgerne – derfor skal de klædes på tidligt. Derfor lancerer Undervisningsministeriet nu kampagnen ’Demokrati under udvikling’. Kampagnen giver lærere, undervisere og pædagoger inspiration til, hvordan de får demokratiet til at leve i undervisningen, på skolen og i de lokale samfund. Samtidig opfordrer Undervisningsministeriet til, at så mange som muligt sætter deres demokratiske aftryk i uge 12 eller i løbet af kampagneperioden.

”Demokratiet opstår ikke ud af den blå luft. Demokratiske værdier som for eksempel ytringsfrihed, tolerance og medbestemmelse viderebringes fra generation til generation. Derfor skal vi gøre vores bedste for, at børn og unge får indblik i de demokratiets tanker og værdier tidligt i skolen og i foreningslivet. Det skal kampagnen være med til at støtte op om,” siger Merete Riisager.

Demokratiske værdier som for eksempel ytringsfrihed, tolerance og medbestemmelse viderebringes fra generation til generation

- Merete Riisager

Den nationale kampagne er rettet mod grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler, produktionsskoler og almene voksenuddannelser. På kampagnesitet www.demokratiunderudvikling.dk findes materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab i den faglige undervisning. Derudover findes redskaber, der kan understøtte elevernes kritiske refleksion og kompetencer til at handle demokratisk.

Kampagnen henvender sig desuden til foreninger og organisationer, der ønsker at sætte ekstra fokus på fællesskab, demokrati og medborgerskab. Undervisningsministeriet samarbejder med en række partnere, der under kampagneperioden vil bidrage med projekter og fortællinger fra samfundet.

Som en del af kampagnen opfordres alle til at sætte deres aftryk på vores samfund. Initiativet #Sætditaftryk er et tværgående forløb, der handler om at styrke elevernes aktive medborgerskab, gøre dem bevidste om deres ansvar for fællesskabet og øge deres demokratiske handlekompetencer ved at lade dem prøve kræfter med at sætte et aftryk på deres lokalmiljø. På kampagnesitet opfordres lærere, undervisere og parter til at dele deres projekter og erfaringer.

Den nationale temauge finder sted i uge 12, hvor grundskoler og produktionsskoler har mulighed for at arbejde intensivt med materialerne. I samme uge bidrager en række partnere og andre aktører med at sætte fokus på udvikling af demokratiet. Alle uddannelsesområder kan frit tilrettelægge aktiviteter i løbet af kampagneperioden, der kører helt frem til efteråret 2018.

Fakta

En international undersøgelse blandt elever i 8. klasse i 24 lande viser, at danske unge indtager førstepladsen, når det handler om viden om demokrati, politik og samfundsforhold. Til gengæld bruger danske elever ikke i samme grad deres viden til at udvise politisk engagement og deltage aktivt i demokratiet. Materialer og aktiviteter på kampagnesitet er derfor udviklet til at give børn og unge handlekompetencer og erfaringer med demokratisk deltagelse og indflydelse i undervisningen, på skolen og i lokalsamfundet. Initiativet fokuserer samtidig på at træne den demokratiske refleksion inden for blandt andet demokratisk samtale, deltagelse og fællesskaber samt kildekritik og kritisk refleksion.