Gymnasierne kan inden længe se frem til et nyt, gratis redskab i arbejdet med at afsløre, dokumentere og forebygge snyd. Gymnasieforligskredsen er enig om at finansiere udviklingen af et værktøj, der kan monitorere elevernes computere, så mulighederne for at bekæmpe snyd kan styrkes

Med det nye redskab tager vi et stort skridt i den rigtige retning

 
- Merete Riisager

”Snyd kan være med til at underminere vores undervisnings- og eksamenssystem. Derfor er jeg glad for, at vi i forligskredsen er nået til enighed om at finansiere et nyt, fælles monitoreringsredskab, som vi kommer til at stille til rådighed for alle gymnasierne. De får nu et værktøj til at afsløre de elever, som snyder. For elevernes skyld skal vi sikre, at prøver og eksamener er objektive og fair. Med det nye redskab tager vi et stort skridt i den rigtige retning,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Værktøjet kommer blandt andet i kølvandet på en undersøgelse fra november sidste år, der pegede på snyd som et udbredt problem ved gymnasiernes prøver. Her vurderede censorerne, at mere end hver 20. elev snyder ved prøverne.

Prøverne bliver udfordret af den teknologiske udvikling, da mulighederne for at benytte digitale redskaber til at snyde under prøverne bliver flere. Formålet med det nye initiativ er derfor at gøre det sværere at snyde ved at sikre en teknisk løsning til at afsløre og dokumentere snyd ved de skriftlige prøver. Samtidig ventes det nye redskab at have en præventiv effekt, idet risikoen for at blive taget i snyd bliver betydeligt større.

Et monitoreringsværktøj vil kunne dokumentere handlinger, som eksaminanden foretager på sin computer under prøverne. For eksempel kan der med korte intervaller gemmes skærmbilleder af eksaminandernes aktiviteter.

Eksamensansvarlige og eksamensvagter vil under eksamen løbende kunne få en monitoreringsoversigt, som gør, at tilsynet kan følge med i, hvad eksaminanden foretager sig. Efter eksamen kan et monitoreringsværktøj også udpege mistænkelige tilfælde i forhold til snyd, som institutionerne kan se nærmere på.

Værktøjet vil kun blive anvendt ved prøverne og medfører ikke overvågning af elevernes computere ud over prøvesituationen.

Undervisningsministeriet begynder nu udviklingen af den nye monitoreringsløsning og forventer at værtøjet vil være klar til brug i forbindelse med de skriftlige prøver ved sommerterminen 2019 som en del af Netprøver.dk, der er det fælles prøvesystem for alle gymnasiale uddannelser i Danmark.