Flere unge skal have mulighed for at begynde på en erhvervsuddannelse via grundforløb 1 (GF1). Derfor tager undervisningsminister Merete Riisager sammen med aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen initiativ til at lave et forsøg, så omkring 900 unge i 2018 også får mulighed for at begynde på det 40 uger lange grundforløb, selvom der er gået to år siden de afsluttede grundskolen.

Med forsøget håber jeg, at vi bliver klogere på, hvad der skal til for at fastholde flere unge på erhvervsuddannelserne.

-Merete Riisager

”Grundforløb 1 er en af de ting, der tegner til at fungere godt i reformen. Nu giver vi flere unge mulighed for at få styr på de grundlæggende kompetencer som en del af uddannelsen. Det kan være nødvendigt for dem, der kommer fra for eksempel produktionsskole, ufaglært arbejde eller måske et år på en gymnasieuddannelse. Der har været stor efterspørgsel efter at udvide den adgang både fra sektoren og den sparringsgruppe, jeg har haft nedsat, og med forsøget håber jeg, at vi bliver klogere på, hvad der skal til for at fastholde flere unge på erhvervsuddannelserne,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

Formålet med forsøget er at undersøge, om frafaldet for den nye udvidede målgruppe af elever bliver mindre ved at give dem adgang til det længere og mere afklarende grundforløb 1. Der er allerede nu indikationer på, at frafaldet er lavere for elever, der først er igennem grundforløb 1 sammenholdt med de elever, som starter direkte på grundforløb 2 (GF2). Samtidig viser reformens følgeforskning, at en del af de elever, der ikke kan starte på grundforløb 1, men skal starte på grundforløbets anden del, har svært ved at nå overgangskravene til at komme videre på hovedforløbet. 
Aftalekredsen er enig om, at forsøget finansieres af de omkring 33 millioner kroner, der endnu ikke er udmøntet fra kvalitetsudviklingsmidler i 2018. Forsøget er afgrænset til cirka 900 elever i 2018. Skolerne vil få orienteringsbrev om forsøget i uge 3. 

Grundforløb

Grundforløb 1 (GF1) indeholder et afklarende forløb, en grundlæggende indføring til erhvervsuddannelserne og en mulighed for at blive løftet fagligt i bl.a. dansk. Siden erhvervsuddannelsesreformen trådte i kraft i sommeren 2015, er unge, der har afsluttet grundskolen inden for det seneste år, begyndt på grundforløb 1. 
Personer, hvor det er mere end et år siden, de blev færdige med 9. eller 10. klasse skal starte direkte på grundforløb 2, der består af 20 ugers grundforløb på en konkret erhvervsuddannelse. I løbet af den periode skal de nå overgangskravene for at kunne fortsætte på hovedforløbet.