Erhvervsskolerne arbejder hele tiden på at videreudvikle den gode undervisning, så eleverne kan blive så dygtige, de kan. Temadagene sætter fokus på lærersamarbejdets betydning for kvaliteten i undervisningen. Desuden sætter temadagen fokus på, hvordan den enkelte lærer, lærergruppe eller team kan bruge praksis- og elevnære data om elevernes læreprocesser og læring.

Erhvervsskolerne arbejder systematisk med at forbedre undervisningen via elevtilfredshedsundersøgelser. Men hvilke andre data kan teamet og læreren tage fat i? Hvordan kan disse data bidrage til at styrke undervisningen i klasselokalet fra dag til dag? Og hvordan kan lærerne i fællesskab hjælpe den enkelte elev til at lære endnu bedre?

På temadagen vil der være oplæg om professionelle læringsfællesskaber af seniorforsker Peter Koudahl fra VIVE. Peter Koudahl har mange års erfaring fra erhvervsskolesektoren.

Lektor Ane Qvortrup fra SDU har forsket i brug af data i undervisningen og vil give et bud på, hvilke elevnære data læreren kan tage fat i, og hvordan teamet kan arbejde med udvikling af undervisningens kvalitet ud fra data.

Der vil være mulighed for erfaringsudveksling og vidensdeling i workshops om temadagens emner.

I forlængelse af temadagen kan du tilmelde dig en netværksgruppe om udvikling af god kvalitet i undervisningen via professionelle læringsfællesskaber og brug af elevnære data.
Målgruppen for temadagen er ledere, undervisere og kvalitetsmedarbejdere, der er involveret i kvalitetsudvikling af undervisningen.

Tid og sted

  • Mandag den 23. april på NEXT Uddannelse København, Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj
  • Onsdag den 25. april på Aarhus Tech, Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N

Det er gratis at deltage i temadagen.

Tilmeld dig temadagen