400 flere unge under 20 år indgik en aftale med en virksomhed om praktik som en del af deres erhvervsuddannelse i 2017 sammenlignet med 2016. Det er en stigning på fire procent. Stigningen er størst blandt de helt unge elever. Over 4.000 elever under 18 år indgik uddannelsesaftaler i 2017, hvilket er syv procent flere end i 2016.

”En praktikplads hos en virksomhed er et vigtigt skridt på vejen til at få et spændende uddannelsesforløb og en god start på arbejdslivet. At særligt flere af de unge elever formår at lande en praktikplads hos en virksomhed, kan måske være med til at gøre det mere attraktivt for flere at tage en erhvervsuddannelse. Det lader heldigvis ikke til, at en ung alder står i vejen for en praktikplads, og det er en god nyhed. Nu er det vigtigt at fastholde fokus, så virksomhederne sikrer endnu flere unge praktikpladser i 2018” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Andelen af elever, der er under 20 år, når de underskriver deres aftale om praktik hos en virksomhed, er steget fra 26 til 28 procent fra 2016 til 2017. Samtidig er andelen af de ældste aldersgrupper, der får praktikpladsaftale faldet. I 2017 udgjorde elever på 50 år eller derover fire procent af gruppen, der indgår uddannelsesaftaler, mens det var fem procent i 2016.

Det er især uden for Region Hovedstaden, at praktikpladserne besættes af de unge. 63-65 procent af praktikpladserne uden for Hovedstaden har elever under 25 år, mens kun 54 procent af aftalerne i Region Hovedstaden indgås med elever under 25 år (se fig. 2).

I 2017 blev der indgået lidt under 42.300 aftaler om praktik i en virksomhed. Det svarer til et fald på fire procent sammenlignet med 2016. Faldet skyldes især dimensioneringen af den pædagogiske assistentuddannelse samt et fald i indgåede aftaler på uddannelserne til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper. Undervisningsministeriet er i dialog med KL om udviklingen på SOSU-området.

Regeringen indgik i august 2016 en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter. Den indeholdt en målsætning om 8.000-10.000 flere praktikpladser årligt. Grundet uddannelsesomlægningen af SOSU og dimensioneringsaftalen på den pædagogiske assistent tæller disse uddannelser ikke med i målsætningen. På de omfattede uddannelser blev der indgået lidt over 34.500 uddannelsesaftaler i 2017, hvilket er en procent mere end året før.

Praktikpladsnotat figur 1 og 2, december 2017