Om to uger løber Danmarks Læringsfestival af stablen i Bella Centeret med temaet ”Dannelse i en digital verden”.  Det er et aktuelt tema, og allerede i januar præsenterede elever fra grundskolen i Finland, Sverige, Norge og Danmark egne erfaringer med teknologiforståelse på Nordic@BETT i London. Fire danske elever fra Oehlenschlægersgades skolepræsenterede deres arbejde med teknologiforståelse, som havde Coding Class som omdrejningspunkt.

Efterfølgende fortalte elevernes lærere om de overvejelser, udfordringer og nødvendige kompetencer, der forbindes med at undervise i teknologiforståelse.

Med udgangspunkt i en rapport om teknologiforståelse i de europæiske lande havde de fire lande fået udarbejdet en nordisk rapport, der viste forskelle og ligheder mellem tilgangen til teknologiforståelse i grundskolen. Det blev også tydeliggjort i elevpræsentationerne og lærernes efterfølgende paneldebat med moderator Miles Berry.

Rapporten, der blev fremlagt af Stefania Bocconi (Italian Research Council), viste, at Sverige og Finland allerede har indskrevet teknologiforståelse i deres læreplaner, mens Danmark og Norge stadig kører forskellige udviklingsprojekter og forsøg.

Rapporten antydede, at teknologiforståelse burde have en større plads i skolen. Tre forskellige perspektiver blev diskuteret: Skal teknologiforståelse være et særskilt fag? Skal det indbygges i udvalgte fag som fx matematik? Skal det være en del af en generel tværgående faglig fornyelse i læreplanerne?

Rapporten var omhyggelig med ikke at drage konklusioner i forhold til de tre perspektiver, men foreslog, at der på lang sigt tilføjes en tværfaglig fornyelse. Dette kan kun lykkes, hvis det er knyttet til en omfattende uddannelsespolitik, der trækker sammen med alle aktører i sektoren. Styrkelse af lærernes digitale færdigheder og teknologiforståelse understreges som en afgørende faktor for succes.

Som det sidste indslag på konferencen offentliggjorde vicedirektør for Styrelsen for It og Læring Jakob Harder den danske undervisningsministers ”Handlingsplan for teknologi i undervisningen”, hvor teknologiforståelse spiller en central rolle på alle uddannelsesområder. 

Faktaboks

De nordiske lande har en globalt anerkendt tradition for at tænke teknologi og samfund i et samspil. Til årets Nordic@BETT satte de nordiske lande fokus på, hvordan der arbejdes med computational thinking med afsæt i den nordiske skoletradition. I Danmark anvender vi ordet teknologiforståelse, som er en bredere betegnelse for samspillet mellem teknologi og samfund i dansk skoletradition. Computational Thinking er en del af teknologiforståelse, som også indeholder andre temaer, som eksempelvis designprocesser.