Hop til indhold

Fra 2018 og frem til 2021 vil det være muligt at søge tilskud fra en årlig pulje på 25 millioner kroner til projekter, der kan øge motivationen og deltagelsen i almen og erhvervsrettet (herunder videregående) voksen- og efteruddannelse (VEU). Pengene stammer fra trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse fra oktober 2017 og skal gå til opsøgende indsatser, der er målrettet udfordringer med kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

I år er der mulighed for at søge tilskud fra 2018-puljen ad to omgange. Herefter vil puljen blive udmøntet gennem én årlig ansøgningsrunde.

Formålet med puljen er, at:

  • Arbejdsmarkedets parter i fællesskab og gennem opsøgende arbejde løfter en informations-, vejlednings- og rådgivningsrolle i forhold til private og offentlige virksomheder med særlig fokus på de ufaglærte og faglærte beskæftigedes grundlæggende og erhvervsrettede kompetencer.
  • Flere private virksomheder og offentlige institutioner og deres medarbejdere får kendskab til vilkår, rettigheder og muligheder for undervisning i basale færdigheder (FVU og OBU) og/eller opnår erhvervsrettede kvalifikationer.
  • Flere medarbejdere med utilstrækkelige basale færdigheder begynder på undervisning, og/eller flere ufaglærte og faglærte påbegynder erhvervsrettet efter- og videreuddannelse.

Aktiviteter, der får del i puljen, skal også kunne anvendes til at formidle gode eksempler på organisering af virksomhedsopsøgende arbejde i forhold til opkvalificering og kompetenceudvikling, så andre kan blive inspireret af indsatserne.

Der er ansøgningsfrist for at søge puljen torsdag den 5. april kl. 12.00.