Hop til indhold

Hvordan undgår man de bespænd i skriftlighed, som mange elever oplever i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet? Hvordan sikres det bedste kulturskifte fra førskolealderen til børnehaveklassen? Og hvordan understøtter lærerne bedst gymnasieelever i at læse Shakespeares værker? Det giver de nominerede materialer til Undervisningsmiddelprisen 2018 svar på.

Undervisningsmiddelprisen gives til et nyt undervisningsmiddel af bemærkelsesværdig høj kvalitet til folkeskolen, ungdoms- eller voksenuddannelserne. Det kan være et bogmateriale, et digitalt materiale eller andre undervisningsmidler. Materialet skal engagere eleverne samtidig med, at det er fagligt velfunderet.

Den 6. marts 2018 overrækker undervisningsminister Merete Riisager prisen for bedste undervisningsmiddel på Danmarks Læringsfestival i Bella Center i København.

Præmiesummen er på i alt 95.000 kroner. Der er uddeles en førsteplads og to andenpladser. Prisen er sponsoreret af Undervisningsministeriet, Center for Undervisningsmidler og fagbladene Folkeskolen, Gymnasieskolen, Uddannelsesbladet og medlemsmagasinet Frie skoler.

Af de 52 indsendte undervisningsmaterialer har Undervisningsmiddelprisudvalget nomineret tre værker:

Skriv dig frem

Skriv dig frem forside

”Skriv dig frem”, der er forfattet af Rebecca Natasha Albinus og Sarah Nehammer, er en solid og pædagogisk opbygget grundbog i skriftlighed til elever i gymnasiet. Med afsæt i såvel forfatternes egne erfaringer som i nyeste forskning inden for området skal bogen understøtte overgangen fra folkeskolens mere personlige fremstillingsformer til gymnasieskolens mere akademiske. Bogen er overskuelig i sin opbygning med sine fire kapitler, der fokuserer på skriveglæde, danskfaglige fremstillingsformer og ikke mindst de benspænd, der kan være i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. Her er helt konkrete bud på, hvordan eleverne kan blive dygtigere til at formulere sig på skrift, og endelig er der både idekatalog og hjemmeside med anvisninger på synlig læring og feedback – en meningsfuld håndbog også til læreren. Bogen er udkommet på Dansklærerforeningens Forlag.

Zak i skole

Zak i skole forside

“Zak i skole” er et gratis fondsstøttet undervisningsmiddel udarbejdet af Marie Rønn og Kirsten Christensen-Dalsgaard, der er udgivet i samarbejde med Røde Kors og Pilot Film. Materialet består af en hjemmeside, en række små dukkefilm og en bog. Stilen og tonen viser dyb indsigt i, hvordan læring sker på børnenes præmisser. Formålet med materialet er at støtte det store kulturskift, der opleves fra førskolealderen til børnehaveklassen. Materialet er desuden inkluderende for børn og familier af anden etnisk baggrund, idet det er sprogversioneret på engelsk, arabisk og farsi. Derved introduceres alle forældre, uanset etnisk baggrund, sammen med deres børn til skolesystemets normer for social adfærd, læringsparathed og øvrige kompetencemål på en legende og sympatisk måde.

Reading Shakespeare in Our Time

Reading Shakespeare in Our Time forside

”Reading Shakespeare in Our Time”, der er udarbejdet af Birgitte Speyer og udgivet af Forlaget Columbus, har til formål at dække kernestoffet på gymnasiets A-niveau om at læse værker af Shakespeare i uddrag. Det er grundtanken i ”Reading Shakespeare in Our Time”, at Shakespeare er en gave, og at læseren gerne må få det hele forærende. Fra hvert af de tre værker Hamlet, Macbeth og The Merchant of Venice giver udvalgte scener eleverne forståelse af det mest centrale af handling og tema. Materialet udmærker sig ved tydeligvis at være skrevet af en didaktiker, der brænder for at give eleverne en oplevelse af selv at kunne læse et ellers svært tilgængeligt sprog som Shakespeare. Bogen er overskueligt opbygget og guider eleverne i forhold til forståelse og sammenhæng. Der er progression i opgavetyper og rig mulighed for differentiering med hjælpen i spalterne til klasseundervisning såvel som til selvstudium. Alt i alt tilbyder bogen det stillads til undervisning i Shakespeare, som engelsklærere har savnet i årevis.

Medlemmer af Undervisningsmiddelprisudvalget

  • Fungerende formand Claus Skovbjerg, oversætter, journalist og lektor, cand. mag. (engelsk, spansk, idræt), University College Lillebælt
  • Anne Mette Møller Hartelius, lektor, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
  • Jesper Tinggaard Svendsen, lektor, ph.d., Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet
  • Jette Bruun Eriksen, skole- og mediekonsulent, Slagelse Kommune
  • Lisbeth Kjær, projektleder, Danmarks Læringsfestival, CFU.DK
  • Liselotte Unger, cand. scient. (biologi og samfundsfag), Det Frie Gymnasium
  • Niels Rebsdorf, pædagogisk konsulent i musik ved Center for Undervisningsmidler, University College Lillebælt