Undervisningsministeriet har den 1. februar 2018 sendt fire udkast til lovforslag i ekstern høring. 

Fristen for høringssvar er den 21. februar 2018, kl. 12.00.

Lovforslag forventes fremsat i slutningen af marts 2018.