Hop til indhold

En ny handlingsplan for teknologi i undervisningen skal med 25 initiativer på tværs af undervisningsområdet styrke børns, unges og voksnes teknologiforståelse og digitale kompetencer. Derfor er et hovedinitiativ i planen et nyt forsøg med obligatorisk undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen.

Ministerens handlingsplan har også som mål at fastholde og udvikle Danmarks gode position, når det gælder brugen af it i undervisningen. Derfor indeholder planen blandt andet forslag om et nyt center for digitalisering på erhvervsuddannelserne. Det skal støtte særligt lærerne i deres arbejde med it i undervisningen.

”Danske børn og unge skal ikke blot bruge teknologien, de skal kunne skabe kreativt med den. Det kræver, at den enkelte elev tidligt får forståelsen af teknologiens byggesten. Derfor styrker vi undervisningen i teknologiforståelse. Samtidig understreger vi med planen, at teknologi skal bruges i undervisningen, når det giver fagligt mening,” siger Merete Riisager.

Baggrunden for ministerens handlingsplan er den hastige teknologiske udvikling, som også påvirker undervisningsområdet og stiller nye krav både til, hvad eleverne skal kunne, og til hvordan lærerne griber undervisningen an på tværs af undervisningsområdet. Handlingsplan for teknologi i undervisningen er udarbejdet med input fra undervisningsministerens rådgivningsgruppe for teknologi i undervisningen.

Planen indeholder både allerede vedtagne nye initiativer på Undervisningsministeriets område og forslag til nye initiativer, som indgår i regeringens udspil til strategi for Danmarks digitale vækst, som i den kommende tid skal forhandles med parterne bag Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer (2017).

Disruptionrådet har blandt andet givet input til forsøg med obligatorisk undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen på rådsmødet i december 2017.