Hop til indhold

Til foråret skal elever på 46 skoler i hele landet prøve kræfter med teknologiforståelse. Det nye område bliver en del af elevernes skoledag som led i et treårigt forsøg, som skal skabe viden om, hvordan man bedst muligt styrker teknologiforståelse hos den enkelte elev, og hvordan teknologiforståelse bedst bliver en del af undervisningen i folkeskolen. I forsøget skal skolerne enten inddrage teknologiforståelse i elevernes skoledag som et selvstændigt fag eller som en integreret del af nogle andre fag. 

Nu er rammer og indhold – de såkaldte Fælles Mål – for det selvstændige forsøgsfag teknologiforståelse klar. Målene dækker undervisning fra 1. til 9. klasse. Den nye faglighed skal sætte eleven i stand til kritisk at vurdere, vælge, anvende og skabe med digitale teknologier. 

”Jeg er glad for, at grundlaget for det nye fag nu er på plads, så skolerne i forsøget kan komme i gang med at arbejde med den helt nye faglighed. Ekspertskrivegruppens oplæg er gennemarbejdet og ambitiøst med fokus på, at eleverne både forstår og kan skabe med teknologien. Det er en god start, og nu venter mødet med lærere og elever, hvor vi skal blive klogere på, hvordan faget reelt fungerer. Man får ikke teknologiforståelse fra den ene dag til den anden. Lærerne skal have nye kompetencer, og eleverne skal vænne sig til det nye. Det er derfor vigtigt at give forsøget tid til at virke,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Kompetencerne i det nye forsøgsfag opsummeres i fire kompetenceområder: Digital myndiggørelse, digital design og designprocesser, computationel tankegang og teknologisk handleevne.

Målene er udarbejdet af en rådgivende ekspertskrivegruppe under ledelse af et formandskab bestående af professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, og direktør Michael E. Caspersen, It-vest. Ekspertskrivegruppen bestod derudover af ca. 20 videnspersoner fra universiteter og professionshøjskoler, lærere og ministeriets læringskonsulenter.

Aktiviteterne for de deltagende skoler startede med et kick-off-arrangement torsdag den 13. december 2018. Lærerne vil i begyndelsen af 2019 begynde den første del af kompetenceudviklingen, inden de første elever forventeligt begynder undervisning i teknologiforståelse i foråret 2019.

Den rådgivende ekspertgruppe vil også stå i spidsen for at udvikle indholdet til den anden del af forsøget, hvor teknologiforståelse skal integreres i en række af de eksisterende fag i folkeskolen – herunder dansk og matematik – som halvdelen af de 46 skoler i forsøget skal afprøve. De mål vil blive offentliggjort i begyndelsen af 2019.

Om forsøget  

  • I alt 46 skoler deltager i det treårige forsøg.
  • Omkring 140 skoler søgte om at blive en del af forsøget.
  • Undervisningsministeriet vil oprette og facilitere et landsdækkende og flere regionale kompetencenetværk for skoler med interesse for at arbejde med teknologiforståelse, herunder de skoler, der ikke var plads til i forsøget. I netværkene kan der arbejdes med materialer og erfaringer fra forsøgsskolerne.
  • Alle kan følge forsøget på emu.dk.

Ekspertskrivegruppens deltagere 

Ole Sejer Iversen, Professor, Formand, Aarhus Universitet

Michael Caspersen, Direktør, Formand, It-vest

Gitte Møldrup Nielsen, Tidl. direktør for it-vest, Skriver, Selvstændig

Mogens Nielsen, Professor emeritus, Aarhus Universitet

Pernille Bjørn, Professor, Københavns Universitet

Mikala Hansbøl, Docent, Ph.D. Professionshøjskolen København

Bo Teglskov Kristensen, CFU konsulent, UC Lillebælt

John Klesner, Formand for IT-vejlederforeningen og kommunal it-konsulent, Favrskov Kommune

Ole Kjær Thomasen, Underviser- og for-midler, FabLab Silkeborg, Silkeborg Kommune

Lotte Tingsager, Lærer, Tarup Skole, Odense Kommune

Bruno Barbalho, Lærer og it-vejleder, - udpeget af DLF, Hendriksholm Skole, Rødovre

Lasse Remmer, Pædagogisk og didaktisk it-konsulent, CFU - udpeget af KL, Professionshøjskolen København

Mads Joakim Sørensen, Læringskonsulent, STUK

Peter Kessel, Læringskonsulent, STUK

Thomas Jensen, Læringskonsulent, STUK

Ane Sophie Pedersen, Fuldmægtig, Sekretær, STUK

Kristian Kallesen, Specialkonsulent, Sekretariat, STIL

Katrine Strange, Specialkonsulent, Sekretariat, STIL