Tilsynsplanen dækker alle ministeriets uddannelses- og institutionsområder – folkeskoler, frie skoler, efterskoler, gymnasier, erhvervsskoler, AMU-centre mv. – og er styrelsens overordnede arbejdsplan for 2019. 

Et særligt vigtigt tema i tilsynet på grundskoleområdet i 2019 er skoletilbuddet til børn, som har særlige faglige, sociale eller helbredsmæssige vanskeligheder. En undersøgelse, som er udarbejdet for Undervisningsministeriet, viser, at elever på mange af de interne skoler ikke modtager undervisning i hele folkeskolens fagrække og ikke får den samlede undervisningstid, som de har krav på. I 2019 gennemfører styrelsen derfor et tilsyn med undervisningen på interne skoler, dvs. undervisning, der finder sted på en intern skole i et dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted.

Et andet tema, der vil præge 2019 – ligesom de to forudgående år – er tilsynet med de frie grundskolers overholdelse af uafhængighedskravet og friheds- og folkestyre-kravet. Dette er typisk en tilsynsopgave, der involverer både et økonomiske tilsyn og et faglige tilsyn. Styrelsen vil som noget nyt i 2019 basere en del af tilsynet på databaserede indikatorer. 

Styrelsen vil også – fra skoleåret 2019/2020 – anvende nyudviklede indikatorer i tilsynet med folkeskolen, de gymnasiale uddanneler og erhvervsuddannelserne på baggrund af Delaftale af 9. maj 2018 på undervisningsområdet om bekæmpelse af parallelsamfund.