Hop til indhold

Fritidsinstitutioner og skoler er i de seneste år rykket tættere på hinanden. Og det kræver et øget fokus på pædagogfaglighed og et styrket pædagog-lærersamarbejde, mener Undervisningsministeriet og BUPL, der i samarbejde med lektor og uddannelsesleder Trine Ankerstjerne fra Professionshøjskolen Absalon netop har lanceret rapporten Grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole. 

Rapporten stiller skarpt på pædagogisk arbejde i dag, hvor cirka 15.000 pædagoger spiller en aktiv og central rolle i såvel fritiden som i folkeskolen.

”Pædagoger understøtter sammen med lærerne folkeskolens vigtige formål. Og fortsætter arbejdet i fritidsinstitutionerne med henblik på at give børn og unge det bedste afsæt i et stærkt fællesskab. Men skal dette arbejde styrkes og udvikles, er der behov for at få fokus på de faglige og samarbejdsmæssige forudsætninger, der skal være til stede”, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

”Pædagoger bringer en vigtig faglighed ind i skolen, for eksempel i forhold til arbejdet med børns alsidige udvikling og trivsel, at skabe gode og trygge fællesskaber og lære børn at begå sig i forskellige fællesskaber. Jeg er meget optaget af udvikling af den pædagogiske faglighed, og at der lokalt findes gode måder at bringe pædagogernes kompetencer i spil på også i samarbejdet med lærerne og med respekt for den faglighed, de forskellige grupper kommer med. Det giver vores fælles udgivelse et godt grundlag for fortsat at udvikle,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Formålet med Grundlag for pædagogfaglighed, som blandt andet bygger på bidrag fra engagerede pædagoger og ledere over hele landet, er, at rapporten kan skabe lokale debatter og drøftelser om, hvordan pædagoger kan bidrage til børn og unges trivsel og læring i fritidsinstitutionerne og skolen. 

Med afsæt i rapportens resultater går Undervisningsministeriet og BUPL nu videre med at udvikle materialer til pædagoger og ledere for skole og fritid. 

Materialerne vil blive målrettet medarbejdere i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Materialerne skal inspirere såvel kommunalbestyrelser, skolebestyrelser og ansatte i skoler og fritidsinstitutioner til at bruge pædagogernes faglighed til det, den er bedst til, nemlig en sammenhængende og varieret skoledag og fritidsliv i børnehøjde.