Hop til indhold

Hvert år støtter Undervisningsministeriet nye landsdækkende aktiviteter inden for undervisningsområdet gennem projekttilskud. Det kan for eksempel være digitale undervisningsmaterialer eller læringsspil.

Undervisningsministeriet har modtaget 59 projektansøgninger om støtte fra udlodningsmidlerne 2018. 32 af disse projekter har fået tilsagn om i alt 16,7 millioner kroner. Blandt de 32 projekter er både indsatser, der dækker grundskolen, de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. 

Indsatsområdet Styrket indsats for højtbegavede

Årets indsatsområde omfatter udvikling af materialer, der skal fremme indsatsen for højtbegavede elever. Baggrunden er, at der mangler inspirerende materialer til elever, der savner udfordringer, keder sig og ikke udnytter deres potentiale. De materialer, der udvikles, skal modvirke, at højtbegavede elever underpræsenterer og mistrives.

Blandt projekterne, som får støtte, er:

  • Udvikling af en webportal med opgaver, undersøgelser og eksperimenter til grundskolen. Webportalen udvikler og fastholder dygtige elevers interesse for matematik. Portalen indeholder også to årlige konkurrenceopgaver.
  • Udvikling af en hjemmeside med undervisningsmaterialer, der fokuserer på højtbegavede børns trivsel og udvikling i grundskolen. Målgruppen er den enkelte elev, og fokus i materialet er udvikling af elevens selvtillid, selvforståelse og accept af det at være anderledes i skolen. Materialet vil indeholde forskellige læringsmaterialer afhængig af alderstrin, for eksempel film, quizzer, spil, skriftlige opgaver.
  • Et projekt, der fokuserer på at opfylde højtbegavede gymnasiale elevers mulighed for fordybelse i emnet ”fakta og fake i medierne”. Målet er at placere projektet som et samfundsfagligt og humanistisk forskerspirer-projekt, som både forskningen og erhvervslivet deltager aktivt i. Dette opnås blandt andet ved at inddrage mentorer som en del af undervisningen i gymnasiet.
  • Et projekt, der har til formål at motivere og udfordre underpræsterende, højtbegavede elever i matematik i den daglige undervisning i gymnasiet. Materialet er udviklet med henblik på at styrke elevernes matematisk kreative tænkning og understøtte deres selvstændige arbejde med matematik. Projektets produkt er et katalog af såkaldte åbne opgaver, som overlader centrale elementer af opgaveformulering, løsningsstrategi og validering til eleverne.
  • Udvikling af en hjemmeside med fokus på ”high-achivers” på frisøruddannelsen. Der udvikles fire film, der fokuserer på nyttiggørelse af erfaringer og ambitioner. Der benyttes inddragelsesmetoder inden for samskabelse og praksiskobling.
  • Et projekt, der fokuserer på højtbegavede elever på erhvervsskolernes byggefag. Projektet udvikler undervisningsforløb inden for emnet bæredygtigt byggeri. Der vil være elementer af undervisningsredskaber i form af tegnemoduler og tilhørende opgaver samt små videoinstruktioner.

Om Undervisningsministeriets udlodningsmidler

Undervisningsministeriets udlodningsmidler er en del af overskuddet fra Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Puljen har til formål at støtte aktiviteter og nye tiltag inden for undervisningsområdet gennem projekttilskud.

Samlet liste over projekter der har fået støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler 2018 (pdf)