Hop til indhold

Den 21. november 2018 satte den satspuljefinansierede enhed Brug for alle unge punktum på fire års samarbejde med 24 Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre med en stor afslutningskonference. 

Resultater og erfaringer fra projektets arbejde med at styrke vejledningen til landets ikke-uddannelsesparate børn og unge, blev fornemt leveret af projektets evaluator. Dagen blev også brugt til at kigge frem mod de ændringer, som uddannelsesvejledningen står over for fra 2019.

De fire veloplagte oplægsholdere – Klaus Majgaard, Rie Wellendorf, Steen Ebdrup og Camilla Hutters, gav deres konstruktive bud på de mange facetter som uddannelsesvejledningen har at spille ind med i de nye kommunale ungeindsatser. De gav deres bud på, hvordan uddannelsesvejlederne, med deres mange erfaringer fra samarbejde på tværs, kan blive et vigtigt omdrejningspunkt for Ungeindsatsernes arbejde med udsatte unge. Og på, hvad der bliver brug for af vejledning i fremtiden.

Derudover gav seks workshopper de 275 deltagere fra hele landet mulighed for at grave sig dybere ned i de spørgsmål og erfaringer omkring forældreinddragelse, relationsarbejde, samarbejde på tværs, opsøgende vejledning, og fremtidens vejlederrolle som projekterne har sat fokus på. Endelig satte en workshop spot på de kommunale ungeindsatser.

De største skulderklap til vejledernes daglige indsats, blev dog givet af de unge selv. Gennem fire videoer fortalte Cecilie, Casper og Mathias om deres oplevelser med livet, skolen, uddannelsesparathed og vejledning med charme og åbenhjertighed, så tilhørende grinede og klappede. Deltagerne fik samtidigt en varm og personlig påskønnelse af deres arbejde med uddannelsesvejledning med hjem fra direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Birgitte Hansen. Hun understregede, hvor vigtig en rolle uddannelsesvejlederne har i forhold til at understøtte børn og unge, der har brug for en ekstra hånd for at komme godt videre i uddannelsessystemet.

Konferencen viste at mulighederne er tilstede for at påvirke indholdet af de kommunale ungeindsatser, så de mange gode erfaringer og nye arbejdsformer fra samarbejdet forankres og implementeres i en ny vejledningsverden fra 2019.

Videoer fra afslutningskonferencen

Mathias

 

 

Cecilie

 

Casper