Hop til indhold

Regeringen og Dansk Folkeparti blev med Finanslovsaftalen 2018 enige om at styrke erhvervsuddannelserne. Siden nytår er kommuner og erhvervsskolers helt konkrete arbejder med at øge søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne blevet undersøgt. I alt er det endt med tre analyser, som tilsammen tegner et omfattende udfordringsbillede. 

I den ene analyse udført af Rambøll/Qvartz lyder en af vurderingerne, at erhvervsuddannelserne vil blive et mere genkendeligt valg for eleverne, hvis folkeskolens undervisning og prøver bliver mere praksisrettede. 

Det giver god mening, at børn og unge skal arbejde konkret med erhvervsuddannelsernes fagområder for at kunne vide, om det er en af de veje, de ønsker at udforske mere i en ungdomsuddannelse.

- Merete Riisager 

”Det giver god mening, at børn og unge skal arbejde konkret med erhvervsuddannelsernes fagområder for at kunne vide, om det er en af de veje, de ønsker at udforske mere i en ungdomsuddannelse. Det var også vores udgangspunkt i den aftale, vi lavede om praksisfaglighed i udskolingen tidligere på året, og jeg mener, at det er vigtigt, at vi arbejder videre ad den vej,” siger undervisningsminister Merete Riisager.  

Analysen konkluderer også, at meget få kommuner har en strategi for at nå den nationale målsætning om, at flere skal søge en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse. 

Endelig har erhvervsuddannelsesreformens ændringer af grundforløbet ifølge analysen betydet, at grundforløbets anden del er for kort til, at mange elever kan nå at indfri overgangskrav og blive klar til at komme i praktik. Konklusionen lyder, at elever, der ikke kommer direkte fra grundskolen, er udfordret af, at de skal begynde direkte på grundforløbets anden del, og at det kan påvirke både tilgang og gennemførelse. På den baggrund peger analysen på, at det skal styrke søgningen og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne, hvis flere kan begynde på grundforløb 1 eller noget tilsvarende. 

”Vi har nu et godt fundament til det kommende udspil på erhvervsuddannelsesområdet, som skal løse nogle af disse problemer. Som analyserne viser, har de seneste års fokus og ændringer af folkeskolen, erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser overordnet set bevæget sig i de rigtige retninger, men der er behov for justeringer og for at få fulgt reformerne til dørs,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

Analyse af søgningen til erhvervsuddannelsesområdet

Som det blev aftalt på Finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2018, har regeringen sat gang i en analyse af søgningen til erhvervsuddannelsesområdet og blandt andet udfordringer og muligheder i 7.-9. klasse.