Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet inviterer bestyrelsesmedlemmerne i de nyoprettede FGU-institutioner til en fælles kick-off-workshop den 23. oktober 2018 i Randers og den 26. oktober i København.

Udover at benytte lejligheden til at fejre oprettelsen af en ny uddannelsessektor har workshoppen til hensigt at informere og klæde FGU-institutionernes første bestyrelser på til de opgaver, der forestår forud for uddannelsesstart i august 2019. Programmet indeholder ekspertoplæg og en efterfølgende fælles drøftelse af, hvordan man skaber et godt samarbejde mellem institutionsbestyrelsen og ledelsen, samt hvordan bestyrelsen kan bidrage til en vellykket sammenlægnings- og overdragelsesproces fra de gamle til de nye institutioner.

Læs mere om bestyrelsesworkshoppene (pdf)