Hop til indhold

En ny undersøgelse foretaget af Als Research for Undervisningsministeriet bidrager med ny viden om omfanget og karakteren af negativ social kontrol blandt elever i grundskolen i 6.-8. klasse.

Undersøgelsen peger på, at langt de fleste børn i 6.-8. klasse ikke oplever negativ social kontrol målt på en række indikatorer. Børnene oplever generelt ikke at blive kontrolleret eller skulle kontrollere andre. De oplever også en stor selvbestemmelse i forhold til at ses med venner, hvor fx 97 % svarer at de gerne må være ude efter skoletid. Samtidig oplever eleverne en stor selvbestemmelse i forhold til deltagelse i arrangementer på og uden for skolen, hvor fx 98 % gerne må deltage i idrætsundervisningen og 99 % gerne må deltage i fødselsdagsfester. Resultaterne går på tværs af alle elevgrupper uanset køn og etnicitet.

Selv om eleverne ikke oplever en høj grad af social kontrol, er der dog stadig aspekter, hvor undersøgelsen peger på udfordringer. Særligt blandt piger med ikke-vestlig baggrund er der besvarelser, der indikerer elementer af social kontrol. Blandt andet oplever særligt gruppen af piger med ikke-vestlig baggrund, at de ikke i lige så høj grad som deres klassekammerater må gøre de samme ting – fx deltage i klasseture, gå i fritidsklub og gå til andre fritidsaktiviteter. Eksempelvis svarer 77 % af piger med ikke-vestlig baggrund, at de må gå i fritidsklub, mens tallet er over 90 % for de andre elevgrupper. For både piger og drenge med ikke-vestlig baggrund peger undersøgelsen desuden på, at de ikke i samme grad som deres klassekammerater med dansk baggrund må ses med venner af det andet køn. Mens 88 % af piger og 92 % af drenge med dansk baggrund gerne må ses med venner af det modsatte køn, er tallet 43 % for piger og 66 % for drenge med ikke-vestlig baggrund.

”Det er meget positivt, at udfordringen med negativ social kontrol ikke er udbredt i grundskolen. Vi skal dog ikke acceptere, at der er mindre grupper af børn, som udsættes for negativ social kontrol på forskellig vis, og som forhindres i at deltage i det børne- og ungeliv, som findes i og omkring den danske grundskole. Derfor er det vigtigt, at vi nu har fået belyst de områder, hvor der er problemer. Skolen kan og skal spille en central rolle i at ruste deres elever mod negativ social kontrol.” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Skolen kan og skal spille en central rolle i at ruste deres elever mod negativ social kontrol.

- Undervisningminister Merete Riisager

Et andet resultat fra undersøgelsen er desuden, at en stor andel af eleverne – uanset køn og etnicitet – oplever, at de enten ikke modtager (18 %) eller ikke ved (21 %), om der er seksualundervisning på deres skole. Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er obligatorisk i undervisningen i grundskolen, hvor et af de obligatoriske kompetenceområder i emnet er Køn, krop og seksualitet.

Undersøgelsen er foretaget i 2017-2018 og bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt elever i 6.-8. klasse og interviews med både elever og lærere.