Hvad er erhvervsuddannelseseleverne egne oplevelser af deres uddannelsers image? Og hvad skal der til for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse? Det skal et nyt elevpanel med elever fra erhvervsuddannelserne blandt andet hjælpe undervisningsminister Merete Riisager med svar på.

I foråret inviterede undervisningsministeren elever fra eud og eux til at søge om at komme med i det nye panel. Nu er panelet nedsat, og onsdag den 22. august mødes de første gang. Eud-/eux-elevpanelet består af 15 elever fra hele landet og fra forskellige erhvervsuddannelser som for eksempel grafisk tekniker, personvognsmekaniker og pædagogisk assistent. Desuden er formændene for de to store elevorganisationer på området, Erhvervsskolernes ElevOrganisation og Landssammenslutningen af Handelsskoleelever medlem af elevpanelet.

Ud over det første møde i denne uge er det forventningen, at elevpanelet mødes to gange mere i 2018. Til hvert møde vil der være forskellige temaer og inspiration på dagsordenen. Til slut skal eud-/eux-elevpanelets arbejde munde ud i et idekatalog med viden og ideer til, hvordan erhvervsuddannelserne bliver mere attraktive for eksempel gennem bedre uddannelses- og ungemiljøer, højere trivsel eller øget faglig stolthed.

”Der er mange, der har holdninger og ideer til erhvervsuddannelserne. Det er for så vidt rigtig fint, men vi skal huske også at høre eleverne. Det er dem, der kender erhvervsuddannelserne allerbedst. Derfor glæder jeg mig til at møde det nye elevpanel. Jeg håber, at de vil dele deres erfaringer og forslag til, hvad der kan gøre erhvervsuddannelserne endnu mere attraktive for flere unge,” siger undervisningsminister Merete Riisager.