Hop til indhold

For at blive klogere på børn og unges brug af sociale medier og adfærd omkring it-sikkerhed har Undervisningsministeriet bestilt en analyse af børn og unge (12-25 år), lærere og forældres kendskab til it-sikkerhed og god dataadfærd. 

Analysen viser, at forbruget af sociale medier varierer på tværs af køn og alder, men at sociale medier er en integreret del af børn og unges hverdag. 

Flere af eleverne bruger deres smartphones i undervisningen. Analysen viser, at det er mere udbredt blandt eleverne på ungdomsuddannelserne end blandt eleverne på grundskolerne. 
 
46 procent af de unge på ungdomsuddannelserne bruger ofte eller hele tiden deres telefon eller computer i timerne til noget, der ikke er skolerelateret, og blandt grundskoleeleverne er det 20 procent. Blandt både ungdomsuddannelseseleverne og grundskoleeleverne svarer over en tredjedel, at de i nogen eller i høj grad oplever, at deres klassekammeraters brug af telefon eller computer forstyrrer undervisningen. 

Det mest intensive forbrug af de sociale medier er blandt de 15-19-årige piger. Blandt de 15-19-årige piger bruger 39 procent 2-4 timer om dagen på de sociale medier, og 39 procent bruger over 4 timer. Det er også særligt denne gruppe, der oplever et pres i forbindelse med at være på de sociale medier. Pigerne går meget op i likes, er bange for at gå glip af noget, de er online om natten, og 66 procent oplever, at det kan være stressende at følge med på de sociale medier.

”I skolen er det lærerne og skolelederne, der fastsætter rammerne om undervisningen, og det er dem, der skal tage affære, hvis eleverne sidder med snuden i deres smartphones. Det er vigtigt, at vores børn er i et så roligt læringsrum som muligt. Vi ønsker selvfølgelig, at eleverne får digitale kompetencer, men digitale kompetencer kommer ikke af, at eleverne er på sociale medier i matematiktimen. Det er aktiviteter, der hører til i fritiden. Det er forældrenes ansvar, at deres børn ikke føler, at de skal være på sociale medier hele tiden for at skabe meningsfulde relationer” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Vi ønsker selvfølgelig, at eleverne får digitale kompetencer, men digitale kompetencer kommer ikke af, at eleverne er på sociale medier i matematiktimen. 

- Undervisningsminister Merete Riisager

Analysen har undersøgt børn og unges adfærd omkring it-sikkerhed. Her viser analysen, at en stor del af de adspurgte børn og unge kan betegnes som digitalt selvsikre. Denne selvsikkerhed bunder blandt andet. i, at de i høj grad føler, at de har kontrol over de oplysninger, som de deler på nettet. Deres opfattelse af kontrol tager dog ikke højde for, at de ikke kan kontrollere, hvad der efterfølgende sker med oplysningerne, og den høje digitale selvsikkerhed giver udslag i et tilsvarende relativt lavt bekymringsniveau over, at deres digitale data kan blive brugt og set af andre.

Analysen afdækker endvidere dataetik og datapraksis på skolerne. Resultaterne viser, at forældre og eleverne generelt har stor tillid til, at skolen kan løfte opgaven med at håndtere elevernes data sikkert. Kun 10 procent af forældrene svarer, at de ikke har tillid til, at skolen opbevarer deres børns data sikkert og etisk forsvarligt. Samtidigt viser analysen, at forældres tillid hænger sammen med deres overblik over, hvilke data skolen har om deres børn. 

 Undervisningsministeriet er desuden på vej med endnu en undersøgelse, der skal kortlægge, hvor mange folkeskoler der har regler for brug af mobiltelefoner i skolen. 

Om analysen

- Analysen er foretaget af Epinion og bygger på både kvantitative og kvalitative data. 

- Der er gennemført spørgeskemaundersøgelser blandt 4.488 børn og unge fordelt på 14 grundskoler, tre forberedende tilbud, seks ungdomsuddannelser og uden for uddannelse

- Herudover har 1.791 forældre svaret på et spørgeskema, hvoraf 150 kan knyttes til børnenes besvarelser, hvilket gør det muligt at analysere sammenhænge mellem børn og forældres svar. 

- Endelig har 161 lærere og undervisere fra de i alt 23 deltagende skoler besvaret et spørgeskema.

- Derudover er der foretaget interviews med lærere, ledere og elever på tre grundskoler og tre ungdomsuddannelser.


Læs Analyse af børn og unges brug af sociale medier og deres adfærd omkring it-sikkerhed (pdf)