Hop til indhold

Vi er nu et skridt videre i arbejdet med at få teknologiforståelse integreret som en del af folkeskolen. Tidligere på året offentliggjorde undervisningsminister Merete Riisager, at der skal laves et forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. Forsøget løber over de næste tre år.

Undervisningsministeriet har nu indgået kontrakt med dem, der skal udvikle og drive forsøget. Konsortiet består af Københavns Professionshøjskole, University College Nordjylland, VIA University College, Læremiddel.dk (Nationalt videncenter for læremidler) og med Rambøll Management Consulting som underleverandør. De skal blandt andet stå for at indsamle eksisterende viden, udarbejde undervisningsforløb og -materialer, udvikle kompetencer blandt skolernes personale og evaluere forsøget.

”Forsøget skal give os konkrete erfaringer med, hvordan elever i folkeskolen kan lære at forstå og skabe med teknologi – og kunne forholde sig hvordan teknologi påvirker deres hverdag og samfundet generelt. Det er et stort og omfattende arbejde at afprøve denne helt nye faglighed i folkeskolen, som venter leverandøren. Cirka 45 skoler skal undervise i teknologiforståelse efter nytår, så der er nok at gå i gang med, og jeg glæder mig til at følge processen,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

Alle folkeskoler kan søge om at være med i forsøget – og mange kommuner har allerede vist interesse. Kommuner og skoler kan stadig nå at søge. Ansøgningsfristen for deltagelse er den 24. august 2018, kl. 12.00. Læs mere om deltagelse i forsøget.

Om forsøgsprogrammet

Forsøget er en del af Undervisningsministeriets forsøgsprogram for obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen, der også omfatter udviklingen af teknologiforståelse som faglighed og kapacitetsopbygning af professionshøjskoler mht. den nye faglighed. Forsøgsprogrammet har to formål:

  1. At skabe et videns- og erfaringsbaseret grundlag for en politisk beslutning om indførelse af teknologiforståelse som faglighed i folkeskolens obligatoriske undervisning.
  2. At opbygge kapacitet og kompetencer til at arbejde med og undervise i teknologiforståelse i sektoren.

Cirka 45 skoler kan deltage i forsøget og være med til at afprøve teknologiforståelse som fag og faglighed i folkeskolen. Forsøget skal evaluere tre modeller:

  1. Teknologiforståelse som selvstændigt fag
  2.  Teknologiforståelse integreret i udvalgte fag
  3. En kombination af 1) og 2).