Hop til indhold

Alle skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner skal have en antimobbestrategi, og senest ti arbejdsdage efter et konkret tilfælde af mobning skal der være udarbejdet en handlingsplan. Det er blandt de krav, som blev en del af undervisningsmiljøloven i august 2017. Lovændringen indebærer også, at elever og mindreårige elevers forældre kan klage til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), hvis uddannelsesstedet ikke har en antimobbestrategi, eller hvis uddannelsesstedet reagerer utilstrækkeligt på mobning og lignende.

Som følge af lovændringerne udstedes nu en ny bekendtgørelse, som indeholder konkrete regler for, hvordan klagesager skal håndteres af DCUM. Det gælder også regler om tidsfrister for vurdering og formidling af klager til DCUM samt tilbud om mediering.

Selve medieringen mellem klager og uddannelsessted varetager Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Medieringen skal bidrage til at løse fastlåste konflikter, så parterne kan finde fælles, lokale løsninger, som sikrer, at eleven igen kommer til at trives og bliver en del af et trygt fællesskab.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil udarbejde vejledninger om klageinstansen til både elever, forældre, skoleleder, skolebestyrelse og kommunalbestyrelse. De vil blive tilgængelige på EMU.dk i slutningen af april.

Bekendtgørelsen kan findes på Retsinformation.dk.