Hop til indhold

Det er nu muligt at indstille værker til årets Skriverpris. Skriverprisen er ministeriets pris på 25.000 kroner til forfattere, der skriver læsevenlige skøn- eller faglitterære værker. Prisen har til formål at hædre en særlig bemærkelsesværdig indsats inden for den læsevenlige danske litteratur for børn, unge eller voksne. 

Skriverprisen har 22 år på bagen og blev uddelt første gang til Esther Skriver i 1995 for bogen Mads og Mie.

Siden da har mange gode bøger været med i opløbet om at vinde prisen, og derfor har Skriverprisudvalget sammen med Undervisningsministeren som noget nyt i år valgt, at der fremover hvert år skal nomineres tre værker til prisen. Beslutningen sker på baggrund af, at der de sidste år har været et tæt opløb blandt værkerne i udvælgelsesprocessen. Med de tre nominerede kan prisen nu skabe fokus på et bredere udvalg af den litteratur, som er vigtig for de læsesvage børn, unge eller voksne i Danmark. 

Vinderværket af de tre nominerede vil blive præsenteret den 26. oktober kl. 14.00 på Bogforum 2018. Den officielle fejring sker efterfølgende ved en åben reception i Bella Centret. 

Forlag, der vil indstille et eller flere værker, skal senest mandag den 12. juni 2018 indsende syv eksemplarer af hvert værk til:

Sisse Mai Aude
sisse.mai.aude@stukuvm.dk
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Mrk. Skriverprisen

Både digitale som fysiske værker, der er udkommet i perioden 13. juni 2017 - 12. juni 2018, kan komme i betragtning til prisen. Desuden skal værket have litterær kvalitet, være sprogligt let tilgængeligt, have en layoutmæssig høj kvalitet og henvende sig til læseren som ligemand. 

Dansksprogede værker af skønlitterær eller faglitterær art kan indstilles til Skriverprisen. Oversættelser af udenlandsk litteratur samt egentlige skole- og undervisningsbøger kan ikke komme i betragtning.