Skoler, uddannelses- og daginstitutioner er vigtige kulturbærere. Her lærer børn og unge kritisk tænkning og at være en del af et fællesskab. Fællesskabet bygger på demokrati og medborgerskab og hjælper også børn og unge til at kunne håndtere forskelle og uenigheder.

Netop disse færdigheder er afgørende for forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol. Men hvordan forholder man sig som fagprofessionel til uenighed blandt børn og unge? Hvordan håndterer man bedst samtaler om følsomme emner? Og hvordan skærper man børn og unges kritiske sans i en tid med et voksende antal informationskanaler og sociale medier? Arbejdet med spørgsmål som disse vil Undervisningsministeriets læringskonsulenter gerne understøtte og udvikle, så fagprofessionelle over hele landet kan skabe de bedste rammer for børn og unge. 

Læringskonsulenterne kan hjælpe med viden og med at systematisere og omsætte det brede arbejde med demokrati og medborgerskab, så det bliver målrettet netop den enkelte skole eller institutions profil og lokale faglige behov.

Fokusområderne er:

  1. Det brede arbejde med demokrati og medborgerskab
  2. Kritisk tænkning
  3. Redskaber til dialog om følsomme og vanskelige emner
  4. At undgå marginalisering af børn og unge
  5. Forældresamarbejde

Desuden vil der gives vejledning om, hvilke handlemuligheder fagprofessionelle har, hvis de oplever bekymring for radikalisering eller negativ social kontrol i forhold til en enkelt eller en gruppe af børn og unge. Undervisningsministeriets læringskonsulenter tilbyder udviklingsforløb, som enten er motivationsforløb eller helhedsorienterede forandringsforløb.

Et motivationsforløb planlægges og gennemføres i et samarbejde mellem institutionens fagprofessionelle og læringskonsulenterne. Formålet med motivationsforløbene er at understøtte den lokale kapacitetsopbygning, blandt andet gennem kortere kompetenceudviklingsforløb og netværk.

Et motivationsforløb kan for eksempel bestå af en temadag med et af projektets fokusområder som omdrejningspunkt samt videndeling i netværk med kolleger fra andre institutioner.

Et helhedsorienteret forandringsforløb er et længerevarende udviklingsarbejde, som også planlægges og gennemføres i et samarbejde mellem institutionens fagprofessionelle og læringskonsulenterne. Formålet med de helhedsorienterede udviklingsforløb er at give udvalgte institutioner mulighed for at arbejde i dybden med et eller flere af projektets fokusområder. For eksempel kan indsatsen i forhold til tidligt forebyggende og opbyggende indsatser styrkes gennem specifikt at arbejde med, hvordan børn og unge udvikler deres kritiske kompetencer, eller hvordan de fagprofessionelle kan inddrage arbejdet med kontroversielle emner i undervisningen. 

Har du spørgsmål?
Kontakt:

Læringskonsulenterne

Læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet har et rejsende korps af erfarne konsulenter, der har speciale i forebyggelse af radikalisering, negativ social kontrol samt i arbejdet med at skabe stærke fællesskaber. Vi bygger vores vejledning på den nyeste viden om, hvad der virker, kombineret med gode praksiserfaringer.