Hop til indhold

Specialundervisningstilbuddenes udvikling bliver fulgt i et fireårigt projekt fra 2016 til 2019 som led i følgeforskningsprogrammet for folkeskolereformen. En ny undersøgelse viser, at elevernes sociale kompetencer er blevet bedre fra 2016 til 2017. Samtidig har specialtilbuddene fået mere fokus på elevernes faglige udvikling, og specialtilbuddene arbejder bredt set med positive forventninger til eleverne. Hovedparten af specialtilbuddene har desuden forlænget skoledagen, men mange steder betyder en længere skoledag ikke mere fagfagligt indhold.

”Det er meget positivt, at de danske specialundervisningstilbud lykkes med at udvikle eleverne socialt såvel som fagligt. Nøglen til udviklingen er de høje forventninger – og dem skal vi holde fast i for at fortsætte den gode udvikling og blive bedre på endnu flere områder. Det er nødvendigt for, at elever får gode vilkår for eksempelvis at tage en ungdomsuddannelse eller på andre måder komme ud og stå på egne ben,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Undersøgelsen bygger blandt andet på spørgeskemaundersøgelser blandt ledere og udvalgte medarbejdere på samtlige specialundervisningstilbud. Derudover er der også udarbejdet caseanalyser fra ti specialundervisningstilbud.

Rambøll, UCC og UC VIA står bag det fireårige projekt, som samlet skal se på specialundervisningstilbuddenes organisering, elevernes skoledag og undervisning, samt om elever trives, udvikler sig fagligt og kommer videre til en ungdomsuddannelse. Midtvejsnotatet er et kort statusnotat og fokuserer på udvalgte temaer i undersøgelsen. I den første forskningsrapport i undersøgelsen, som blev offentliggjort primo 2017, bliver alle områder behandlet. Den samlede undersøgelse afsluttes i slutningen af 2019 med den anden forskningsrapport og en stor konference om resultaterne.