Hop til indhold

Børn skal ifølge FN’s børnekonvention høres i vigtige beslutninger, der angår dem selv. Det kan for eksempel være en bortvisning eller en udskrivning fra barnets skole. Men i 2016 viste en evaluering, at der var elever på frie grundskoler og efterskoler som ikke blev inddraget, før de blev bortvist eller udskrevet. Derfor har Undervisningsministeriet nu, i samarbejde med skoler og foreninger, forbedret og præciseret vejledningsmaterialet. Det er sket som opfølgning på et brev fra Folketingets Ombudsmand om privatskoleelevers ret til at blive hørt.

Selvfølgelig skal eleverne høres og inddrages i vigtige beslutninger om deres egen skolegang

-Merete Riisager

"Selvfølgelig skal eleverne høres og inddrages i vigtige beslutninger om deres egen skolegang. Derfor har vi nu rettet op på, at det eksisterende vejledningsmateriale var for upræcist. Det håber jeg så vil sikre den rette inddragelse på de frie skoler, så der ikke bliver behov for at lovgive," siger undervisningsminister Merete Riisager.

Når den nye vejledning har været ude i et års tid, skal der i 2018 gennemføres en ny evaluering af de frie skolers inddragelse af eleverne. Hvis den nye vejledning ikke har hjulpet, kan der på sigt blive tale om at lovgive på området.

Undervisningsministeriet har udarbejdet den nye vejledning i samarbejde med Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Dansk Friskoleforening, Danske Skoleelever, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Efterskoleforening, Foreningen af Kristne Friskoler, Frie Fagskoler, Frie Skolers Lærerforening og Lilleskolerne.