Hop til indhold

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, der markant styrker voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet. Medarbejdere og virksomheder får adgang til et stærk, målrettet, overskueligt og mere fleksibelt uddannelsessystem. Den indgåede aftale løber over fire år.

Der er blandt andet afsat omkring 400 millioner kroner til en fond målrettet ufaglærte og faglærte. På den måde kan de få opkvalificeret deres kompetencer eller helt skifte spor, så de har de færdigheder, som virksomhederne efterspørger i takt med, at arbejdsmarkedet udvikler sig.

600.000 voksne mangler basale læse- og skrivefærdigheder. Næsten hver anden ufaglært finder det ikke nødvendigt at tage efteruddannelse, og man kan se, at stadig færre bruger voksen- og efteruddannelser. Det er nogle af de store udfordringer, som aftalen tager hånd om. Der er initiativer for i alt 2,5 mia. kr. i aftalen, der løber over en fireårig periode. Der bliver gjort status ved udgangen af perioden, hvor parterne mødes om den resterende del af de opsparede midler til voksen- og efteruddannelse.

Med det afsæt er der enighed om en lang række initiativer. De mest centrale er:

  • Bedre mulighed for omstilling: Omkring 400 millioner kroner til en omstillingsfond, der skal give ufaglærte og faglærte mulighed for på eget initiativ at efter- og videreuddanne sig.
  • Styrke basale færdigheder: Bedre muligheder for læse-, skrive- og regneundervisning samt en pulje på 100 millioner kr. til at øge kendskabet til mulighederne for at få undervisningen. Nye fag i IT og engelsk.
  • Højere godtgørelse til alle på AMU-kurser: VEU-godtgørelsen hæves fra 80 til 100 pct. af højeste dagpengesats ved deltagelse i AMU-kurser. Hæve kvaliteten af AMU-kurser: Takster til skolerne hæves, så AMU-området tilføres 280 mio. kr. til at styrke kvaliteten i tilbuddene.
  • Kvalitetspulje til AMU: Derudover afsættes en kvalitetspulje til AMU på 140 mio. kr. til skolerne.
  • Fleksibelt udbud af AMU-kurser: Bedre muligheder for at tilpasse AMU-kurser til den enkelte virksomheds behov.
  • Lettere at vælge og tage efteruddannelse: Èn indgang til VEU-systemet, der gør det nemmere for virksomheder og medarbejdere at finde information om efteruddannelsesmuligheder, tilmelde sig kurser og søge om VEU-godtgørelse.
  • Tilbagebetaling til virksomheder og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag: 680 millioner kr. af de ubrugte midler tilbagebetales til virksomhederne i 2017, samt årlig justering af VEU-bidrag, der fremover skal sikre bedre balance mellem udgifter og indtægter. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

”Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag indgået den tredje trepartsaftale på under to år. Det er vigtigt for Danmarks fremtid, at vi tager fælles ansvar og sammen finder løsninger på, hvordan vi bedst ruster danskerne til et arbejdsmarked, hvor der stilles stadig højere krav til vores kompetencer og evner til at omstille os. Den helt store udfordring er, at 600.000 voksne danskere har svært ved at læse og skrive, og det er noget af det, vi nu tager hånd om. Vi skal have alle danskere med. Derfor har vi også lavet én indgang, hvor man kan tilmelde sig kurser og søge om godtgørelse. Det gør det lettere for virksomhederne at sende medarbejdere på efteruddannelse. Aftalen sætter et foreløbigt punktum for et godt, effektivt og tillidsfuldt samarbejde. Tidligere har vi lavet trepartsaftaler om integration og skabt grundlaget for, at 8.000 til 10.000 flere unge kan få en praktikplads.”

Undervisningsminister Merete Riisager siger:

”Jeg er glad for, at regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, hvor vigtigt det er at sikre er tidssvarende voksen- og efteruddannelsessystem. Med aftalen sætter vi gang i en indsats, der skal sikre, at basale færdigheder kommer helt ud på virksomhederne. Samtidig er omstillingsfonden  rettidig omhu i en tid med hurtig udvikling på arbejdsmarkedet, og den skal give den enkelte mere fleksible muligheder for at efteruddanne sig efter eget ønske og behov.”

Formand for LO, Lizette Risgaard, siger:

”Med aftalen sætter vi turbo på lønmodtagernes muligheder for at efter- og videreuddanne sig. Især glæder det mig, at der er afsat 400 millioner kroner til ufaglærte og faglærte, der har brug for nye kompetencer eller for helt at skifte spor. Desuden kommer der nu ekstra hjælp til de mange, der mangler basale færdigheder i at regne, skrive og læse. Og så får vi endelig hævet VEU-godtgørelsen fra 80 til 100 procent af højeste dagpengesats, når man deltager i AMU-kurser. Alt i alt en rigtig god aftale for lønmodtagerne".

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad, siger:

”Det glæder mig meget, at vi har indgået endnu en trepartsaftale. Det er en aftale, der giver voksen- og efteruddannelserne et markant løft, og som indeholder en række instrumenter til at sikre, at vi har de rigtige kompetencer på arbejdsmarkedet. Det er meget vigtigt i en tid, hvor Danmarks største udfordring er mangel på kvalificerede hænder og hoveder. Aftalen til knap 2,5 milliarder kroner vil skabe et mere attraktivt og fleksibelt efteruddannelsessystem til glæde for både virksomheder og medarbejdere".