Hop til indhold

I dag åbner Undervisningsministeriet for ansøgninger til en pulje på en million kroner, som skal styrke arbejdet med at forebygge og håndtere mobning i dagtilbud, grundskoler og på ungdomsuddannelser. Midlerne stammer blandt andet fra satspuljen for 2017, hvor der blev afsat midler til at forebygge og bekæmpe mobning.

”Mobning kan få enorme konsekvenser for det enkelte barns liv. Alle – voksne som børn – skal vide, at mobning skal forebygges og bekæmpes i fællesskab. Derfor har vi taget initiativ til en særlig indsats, som kan klæde ledelse og fagpersonale i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser endnu bedre på til at håndtere den opgave,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Puljen skal give mulighed for at udvikle og afprøve lokale og praksisnære indsatser og få nye erfaringer, som andre kan få gavn af.

Der kan søges om midler til projekter med følgende fokus:

  • At afprøve lokale og praksisnære indsatser, der tager udgangspunkt i et fællesskabsorienteret mobbesyn, og udbrede den eksisterende viden om et fællesskabsorienteret mobbesyn.
  • At udvikle praksisnær viden og erfaring om, hvordan man kan arbejde med at forebygge og håndtere mobning med udgangspunkt i fællesskabende didaktik, hvor det faglige, sociale og didaktiske tænkes sammen.
  • At inddrage børn og unge i udviklingen og/eller afprøvningen af de lokale indsatser i forhold til at forebygge og håndtere mobning.

Indsatserne kan indgå som cases til inspiration i et e-learningbaseret kompetenceudviklingsforløb, som vil blive udviklet sideløbende med puljeprojekterne.

Der er ansøgningsfrist for at søge puljen torsdag d. 16. november 2017 kl. 12.

Yderligere information: Se udmelding om ”Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning” med tilhørende vejledning.