Tilstrækkelige praktikpladser til de uddannelsessøgende på erhvervsuddannelserne kan være med til at vende tendensen med en faldende tilgang af unge. Det er derfor en afgørende faktor i erhvervsuddannelserne, at der er et optimalt forhold imellem praktikpladser til rådighed og elevernes valg og søgning. 

Trepartsaftalen om flere faglærte betyder, at der i 2017 og 2018 skal implementeres nye regler og initiativer på praktikpladsområdet, som skal være med til at opfylde disse målsætninger.
Temadagen sætter fokus på dette og hvilke muligheder erhvervsskoler og praktikcentre har for at optimere det praktikpladsunderstøttende arbejde.  

Temaet vil blive belyst gennem oplæg, praksiseksempler og diskussioner med to helt afgørende fokus:

  • Hvordan erhvervsskoler og praktikcentre i praktikpladsvejledningen af deres elever og øvrige praktikpladssøgende kan optimere deres søgning. 
  • Hvordan erhvervsskoler og praktikcentre i opsøgende dialog og samarbejde med praktikrelevante virksomheder kan øge det samlede praktikpladspotentiale og antallet af aktive praktikpladser.

Deltagernes erfaringer og ideer fra praksis vil blive bragt aktivt ind i de enkelte programpunkter.

På temadagen bliver der endvidere lagt op til etablering af netværk for interesserede skoler og praktikcentre

Målgruppen for temadagen er erhvervsskoler og praktikcentre: Ledere, undervisere, konsulenter og koordinatorer, der er involveret i praktikpladsindsatsen på erhvervsuddannelserne. 

Tid og sted

Tirsdag den 28. november på ZBC Roskilde, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Onsdag den 29. november på EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia 

Det er gratis at deltage i temadagen.