Hop til indhold

Flere og flere lærere oplever vold eller trusler på deres arbejdsplads. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Således har hver femte lærer været udsat for vold inden for det seneste år, mens knap hver fjerde er blevet truet. Den negative udvikling vil undervisningsminister Merete Riisager nu vende med en ny målrettet indsats.

Vi skal have genskabt respekten for underviseren og knækket kurven.

- Merete Riisager

”Det kan ikke være rigtigt, at så mange lærere og pædagoger hver dag sætter helbredet på spil for at passe deres arbejde. Det skal der gøres noget ved. Vi skal have genskabt respekten for underviseren og knækket kurven. Derfor tager vi nu fat på problemet med en ekstra indsats,” siger Merete Riisager.

Undervisningsministeren nedsætter i første omgang en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ministerier, fagforeninger og organisationer, der skal komme med forslag til en handleplan. Planen skal hjælpe skolerne med at forebygge vold og håndtere de konflikter, der opstår. Arbejdsgruppen skal også lave en dybdegående undersøgelse blandt lærerne, som analyserer, hvordan og hvorfor volden og truslerne opstår.

Undervisningsminister Merete Riisager forventer at offentliggøre handleplanen for vold mod lærere og pædagoger i løbet af efteråret 2017.

Fakta om vold og trusler mod lærere

  • I 2012 svarede 13 procent af de adspurgte lærere i NFA’s undersøgelse, at de havde været udsat for vold på arbejdspladsen inden for det seneste år. I 2014 var tallet 17,7 procent og i 2016 19,3.
  • I 2012 svarede 15,9 procent af de adspurgte lærere i NFA’s undersøgelse, at de havde oplevet trusler om vold på deres arbejdsplads inden for det seneste år. I 2014 var tallet 20,6 procent og i 2016 22,8.
  • Vold på arbejdspladser kan ifølge Videnscenter for Arbejdsmiljø være både fysisk og psykisk og kan have alvorlige konsekvenser for medarbejderes helbred og for arbejdspladsens trivsel.
  • Utilstrækkelig forebyggelse af vold kan medføre, at risikoen for vold og trusler eskalerer, vurderer Arbejdstilsynet.