Hop til indhold

Note [19.12.17]: Styrelsen for It og Læring er blevet opmærksomme på, at der i datagrundlaget mangler omtrent 2.000 eksamensbeviser for studenter fra eux-forløb for perioden 2015-2017. Det forventes at data for eux-studenter kan opdateres i første kvartal 2018.

Hvert år opdateres Undervisningsministeriets datavarehus med tal om studenterne på de gymnasiale uddannelser, og tallene for 2017 er nu blevet offentliggjort.

Efter en årrække med tendens til stigende karaktergennemsnit, viser tallene for 2017, at de gennemsnitlige eksamensresultater er på niveau med 2016. På uddannelserne htx og hf-enkeltfag er eksamensresultaterne steget med 0,1 karakterpoint. På stx, hhx og hf er gennemsnittene af eksamensresultaterne det samme som i 2016.

Det betyder samlet set, at gennemsnittet af alle eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser i 2017 er på 7,1. Studenter fra htx opnåede i 2017 et resultat på 7,5 (inkl. bonus A). Det gør dem til de studenter, der i gennemsnit har det bedste eksamensresultat.

Tallene viser desuden, at antallet af studenter i 2017 er faldet en lille smule i forhold til sidste år. I alt dimitterede omtrent 48.600 studenter fra stx, hhx, htx, eux, hf og hf-enkeltfag. Det er 1.100 færre end sidste år. Det skyldes primært, at der er færre elever i 9. klasse i 2013/14 end i de foregående år, hvorfor der var færre elever der startede på gymnasiale uddannelser i 2014.

6 ud af 10 studenter er dimitteret fra stx, hvilket er samme billede som tidligere år. Som noget nyt er der i år omtrent 500 studenter fra eux-forløb.