Med det nye initiativ bliver det nemt at foreslå hvilke regler og dokumentationskrav, der med fordel kan ændres eller afskaffes.

Alle saglige forslag til, hvordan regler kan forenkles, vil blive behandlet seriøst. Og hvis det vurderes muligt og fornuftigt vil der bliver taget initiativ til at gennemføre forslagene.

Du har mulighed for at sende dit forslag til regelforenklinger på Undervisningsministeriets område her (initiativet "Meld en regel" er ophørt pr. 1. februar 2018).

Fakta

Initiativet er en del af regeringens tværministerielle kampagne ”Meld en regel”, hvor både borgere, virksomheder og organisationer inddrages i regelforenklingsarbejdet i alle ministerier.