Hop til indhold

Siden februar 2015 har kommuner kunnet anvende Ordblindetesten. Den nye nationale ordblindetest skulle bidrage til en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed både på tværs af kommunegrænser og uddannelser fra 3. klasse. En ny analyse af Ordblindetestens resultater og udbredelse viser, at i alt 8 procent af eleverne i folkeskolen har gennemført Ordblindetesten. Af dem er to ud af tre testede elever ordblinde.

”En ny verden åbner sig, når man lærer at læse. Men mange børn og unge kæmper en daglig kamp i skolen, fordi de ikke ved, at de er ordblinde. Derfor er Ordblindetesten et vigtigt redskab. Ordblinde kan nemlig sagtens få en god uddannelse og få deres drømme opfyldt – de behøver bare den rette støtte gennem deres skole og uddannelse. Det skal vi stå klar til at give dem,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Fra skoleåret 2017/2018 har skoler pligt til at tilbyde elever i grundskolen med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, at få foretaget en ordblindetest, og forældre har krav på én gang i deres børns skoleforløb, at der foretages en ordblindetest af deres barn.
Analysen viser også, at alle 98 kommuner har taget den nationale ordblindetest til sig i større eller mindre grad. Den geografiske fordeling af elever, der siden 2015 har gennemført Ordblindetesten, spænder fra én procent af eleverne i Herlev Kommune til 16 procent af eleverne i Herning Kommune. Hovedstadsområdet adskiller ved, at færre elever har gennemført Ordblindetesten i disse kommuner end i resten af Danmark.

Figur 1. Hovedstadsområdet adskiller sig ved, at færre folkeskole-elever har gennemført Ordblindetesten end i resten af Danmark.

Figur 1. Hovedstadsområdet adskiller sig ved, at færre folkeskoleelever har gennemført Ordblindetesten end i resten af Danmark.

Analysen viser, at 65 procent af de elever, der har gennemført Ordblindetesten, er testet ordblinde, mens 24 procent af eleverne er testet usikre i fonologisk kodning. 11 procent af eleverne er testet ikke-ordblinde. Andelen af drenge, der har gennemført Ordblindetesten i folkeskolen er på knap 60 procent.

Figur 2. Seks ud af ti folkeskoleelever, der har gennemført Ordblindetesten, er drenge.

Figur 2. Seks ud af ti folkeskoleelever, der har gennemført Ordblindetesten, er drenge.

Analysen viser desuden, at Ordblindetesten er mest udbredt blandt de ældste elever. 11 procent af 10. klasseeleverne har gennemført Ordblindetesten, mens testen er mindst brugt blandt 3. klasseeleverne, hvor kun 3 procent har gennemført Ordblindetesten.

Figur 3. 65 procent af de testede folkeskoleelever er testet ordblinde, 24 procent af eleverne er testet usikre i fonologisk kodning og 11 procent af eleverne er ikke testet ordblinde.

Figur 3. 65 procent af de testede folkeskoleelever er testet ordblinde, 24 procent af eleverne er testet usikre i fonologisk kodning og 11 procent af eleverne er ikke testet ordblinde.

Den nationale ordblindetest blev udviklet som reaktion på, at der manglede en fælles praksis for, hvordan man identificerer elever med ordblindhed. Tidligere har der for eksempel været for mange og for uensartede udredninger, og for nogle elever og studerende har det været svært at få anerkendt deres ordblindhed. Kommunerne bestemmer selv, hvordan de udreder eleverne for ordblindhed. Derfor kan de have valgt andre test end Ordblindetesten. Den nye analysen kan derfor ikke konkludere på udbredelsen af ordblindhedstests i folkeskolen generelt.

Fakta om Ordblindetesten

Ordblindetesten er it-baseret og selvscorende og indeholder et spørgeskema om læsefærdigheder og tre test; én test, der undersøger elevens færdigheder i at koble bogstav og lyd, én test, der undersøger elevens færdigheder i at koble lyd og bogstav, og én test, der undersøger elevens basale ordforråd

  • Rød = ordblind
  • Gul = usikker fonologisk kodning
  • Grøn = ikke-ordblind

Den nationale ordblindetest er udviklet af Undervisningsministeriet i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Århus Universitet.