Hop til indhold

God elevtrivsel kommer af trivselsfremmende initiativer og skabes i dialog mellem skoleledelse, lærere og elever. Med dette for øje har en ekspertgruppe udviklet en spørgeramme for en ny obligatorisk trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser.

Ekspertgruppen for trivselsmålingen har foruden udviklingen af spørgerammen til trivselsmålingen også givet anbefalinger til skolerne i forhold til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af målingen.

For trivselsmålinger får først værdi, når resultaterne bliver til trivselsfremmende indsatser på skolerne, der når helt ind i klasseværelset.

- Merete Riisager

”Det skal ikke kun være lærerigt for den enkelte elev at gå i gymnasiet, det skal også være rart. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden holder øje med trivslen og kommer med nye tiltag til at forbedre den, hvor der er behov. For trivselsmålinger får først værdi, når resultaterne bliver til trivselsfremmende indsatser på skolerne, der når helt ind i klasseværelset,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Skolerne skal fremover gennemføre målingen i november-december ved hjælp af et spørgeskema. Af hensyn til skolernes planlægning er denne periode udvidet ved gennemførelsen af den første måling, og derfor kan skolerne gennemføre målingen fra offentliggørelsen af spørgerammen i november 2017 til og med februar 2018. 

Faktaboks

Første trivselsmålingen gennemføres fra november 2017 – 28. februar 2018. Fremover gennemføres målingen årligt fra den 1. november – 31. december.

Ekspertgruppen for trivselsmålingen på de gymnasiale uddannelser består af:
Professor og formand for ekspertgruppen Simon Calmar Andersen, Aarhus Universitet, Trygfondens Børneforskningscenter. 
Områdechef for ungdomsuddannelser Camilla Hutters, EVA. 
Forskningschef Mette Deding, Afdelingen for Udsatte Børn, Dagtilbud og Skole, VIVE (tidligere SFI). 
Næstformand for Danske Gymnasier og rektor på Skanderborg Gymnasium Jakob Thulesen Dahl.

Ekspertgruppen fik til opgave at komme med bud på en spørgeramme samt udarbejde anbefalinger til hvilke forhold omkring selve gennemførelsen og opsamling på undersøgelsen

Spørgerammen til trivselsmålingen blev pilotafprøvet i foråret 2017.