Hop til indhold

Ungdomsuddannelserne er kulturbærere i det danske samfund og skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund, der er bygget på værdier som demokrati, ytringsfrihed og ligestilling mellem kønnene. Sådan lyder det i kommissoriet for et nyt dialogforum, som undervisningsminister Merete Riisager nu nedsætter. 

Årsagen er, at nogle ungdomsuddannelser oplever nye udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol blandt elever, som kan gøre det vanskeligt at skabe et inkluderende og demokratisk dannende studiemiljø. 

Demokrati skal genopfindes af hver generation. Derfor er det vigtigt, at de unge har en solid viden om demokrati.

- Merete Riisager

”Demokrati skal genopfindes af hver generation. Derfor er det vigtigt, at de unge har en solid viden om demokrati. Det kan samtidig være med til, at skolerne og eleverne bliver bedre til at håndtere og forebygge de kultursammenstød, som flere gymnasier har oplevet. Med en større forståelse og indsigt i demokrati kan vi nemmere komme udfordringerne til livs, og de unge vil også være bedre rustet til at begå sig i samfundet, når de skal videre efter deres ungdomsuddannelse,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Udover dialogforummet vil der også blive sat en kortlægning i gang, som skal undersøge omfang og udfordringer i forbindelse med demokratisk dannelse på ungdomsuddannelserne. Resultaterne skal dialogforummet bruge i arbejdet med at komme med anbefalinger om blandt andet:

  • Hvordan kan man fremme den demokratiske forståelse hos eleverne i ungdomsuddannelserne, så de opnår indsigt i, hvilke normer der gælder i et moderne demokratisk samfund?
  • Hvordan styrkes samspillet mellem skolen og det omkringværende civilsamfund og arbejdsmarked i den demokratiske dannelse af eleverne?
  • Hvordan kan demokratisk dannelse konkret styrkes i undervisningen?  
  • Hvordan forebygges social kontrol, religiøs mobning og kultursammenstød på ungdomsuddannelserne?

Anbefalingerne skal understøtte arbejdet med demokratisk dannelse og med lokale studie- og ordensregler på skolerne. Anbefalingerne forventes at være klar inden udgangen af 2017.

Deltagere i dialogforum:

Torben Jakobsen, rektor ved Mulernes Legatskole

Mogens Bagger Hansen, rektor ved H.C. Ørsted Gymnasiet

Yago Bundgaard, rektor ved Langkaer Gymnasium

Trine Ladekarl Nellemann, rektor ved Next - Albertslund Gymnasium

Mehmet Ümit Necef, lektor ved Syddansk Universitet

Jaleh Tavakoli, skribent og forfatter

Kanishka Dastageer , studerende ved Københavns Universitet

Jacob Mchangama, direktør ved Justitia