Hop til indhold

Bemærk: Fristen for tilmelding til 2017 er forlænget til 30. juni 2017.

Forsøget er en opfølgning på aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016. Her blev det aftalt, at elevernes fremmedsprogskompetencer skulle styrkes, og at eleverne derfor skal kunne vælge spansk som fortsættersprog. Forsøget understøtter, at skolerne allerede fra august 2017 kan udbyde spansk som et 3-årigt valgfag i folkeskolen. 


”Det er vigtigt, at eleverne allerede i folkeskolen bliver nysgerrige på sprog og styrker deres sproglige fundament, når vi skal opfylde vores fælles ambition om, at flere elever skal vælge sprog og blive endnu bedre til at tale dem. Med forsøget får vi viden om, hvordan eleverne når et dybere fagligt niveau i spansk. Samtidig lægger vi grundlaget for, at spansk bliver fortsættersprog i gymnasiet, som det er intentionen i gymnasiereformen,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Det er vigtigt, at eleverne allerede i folkeskolen bliver nysgerrige på sprog og styrker deres sproglige fundament.

- Merete Riisager

Til forsøget med det 3-årige valgfag udarbejder en skrivegruppe bestående af forskere, videnspersoner og praktikere fra grundskole og gymnasier forsøgsmål, læseplan og vejledning. Materialet forventes at være klar i juni 2017. 


Ministeriet udarbejder samtidigt inspirationsmateriale til EMU’en, som kan hjælpe lærerne med at planlægge og tilrettelægge undervisningen.

Skoler, der ønsker at deltage i forsøget og udbyde spansk som 3-årigt valgfag fra 2017, får mulighed for at deltage i en årlig temadag, der byder på faglig inspiration og mulighed for videndeling og networking blandt de lærere, som underviser i spansk. 

Kommuner og skoler, der ønsker at deltage i forsøget, kan henvende sig til sabine.gadeberg.larsen@stukuvm.dk for mere information og tilmelding.

Forudsætningen for at deltage i forsøget er, at kommunen og skolen forpligter sig til at udbyde spansk som 3-årigt valgfag i 7.-9. klasse og at deltage i erfaringsopsamling på forsøget. 

Ny frist: Fristen for tilmelding til forsøget i 2017 var oprindeligt torsdag den 8. juni 2017, men ministeriet ønsker, at alle interesserede skoler kan nå at søge, hvorfor fristen er ændret til fredag den 30. juni 2017.

Fakta

Forsøget løber fra august 2017 til og med 2021. Der vil derfor også være mulighed for at tilmelde sig forsøget i 2018. Forsøget bliver evalueret løbende samt ved forsøgets afslutning i 2021.

Skrivegruppen, der udarbejder mål og læseplan til det 3-årige valgfag i spansk, består af:

  • Anette Søndergaard Gregersen, lektor, ph.d. Professionshøjskolen UCC (formand)
  • Susana Silvia Fernandez, lektor i spansk, Aarhus Universitet
  • Rikke Engbo Andersen, folkeskolelærer
  • Hanne Dammand Nielsen, gymnasielærer, Virum Gymnasium. 

Undervisningsministeriet fungerer som sekretariat for gruppen.