Hop til indhold

En opgørelse fra Undervisningsministeriet viser, at kommunerne i 2016 har brugt 64,6 mio. kr. ud af de afsatte 65 mio. kr. i puljen til medfinansiering af digitale læremidler svarende til 99 pct. af de afsatte midler. Via puljen kan kommunerne få medfinansieret 50 pct. af deres udgifter til digitale læremidler, dog op til et bestemt tilskudsloft baseret på antallet af elever i kommunens skoler. Udnyttelsesgraden på 99 pct. af puljemidlerne er den største udnyttelsesgrad hidtil.

Kommunernes investeringer i digitale læremidler har været støt stigende siden puljens begyndelse i 2012. At kommunerne bredt over hele landet anvender deres trækningsret indikerer, at der i stigende grad er fokus på at integrere digitale lærermidler i folkeskolens undervisning.

Med tilskuddet fra puljen er efterspørgslen blevet stimuleret, og det har resulteret i et langt større udbud af digitale læremidler, så kommunerne i dag har mere at vælge imellem. Fra 2012 til 2016 er antallet af tilskudsberettigede digitale læremidler således steget fra 129 til 500. Samtidigt understøtter puljen, at indkøb til digitale læremidler hjælper med at skabe mere varierede undervisningsformer i det digitale klasseværelse, og bidrage til motiverede elever.

Opgørelsen over kommunernes forbrug af puljemidlerne i 2016 viser, at mange kommuner bruger flere penge på digitale læremidler end det, de kan få tilskud til. Puljen er en del af den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen og følges af en række øvrige initiativer, der skal skabe mere viden om den bedst mulige brug af it og digitale læremidler i undervisningen.

Fakta

Puljen er en del af den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen, hvor staten har afsat 500 millioner kroner i perioden 2012-2017 til øget brug af it i folkeskolen. Indsatsen indgår i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra 2013, og er samtidigt en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.

Indsatsen skal blandt andet bidrage til, at it og digitale læremidler i højere grad integreres i den daglige undervisning. Hovedparten af midlerne i indsatsen er afsat til at medfinansiere kommunernes indkøb af digitale læremidler.

I 2016 har der været afsat 65 millioner kr. til puljen til medfinansiering af digitale læremidler. Kommunerne har kunnet ansøge om tilskud fra puljen frem til den 10. februar 2017.